Castra Annibalis

Keywords: Cyprian Norwid, Hannibal Barca, the Second Punic War, watercolour, history painting

Abstract

The article presents and discusses the unknown watercolour of Cyprian Norwid „Castra Annibalis” from 1850, which represents the Carthaginian military camp from the times of the Second Punic War. The watercolour was exhibited in 1947 in the Museum of the Greater Poland in Poznan at the exhibition organised for the 125th anniversary of the birth of Norwid. At that time, the owner of the piece swas the historian of Polish literature, professor Roman Pollak.

References

Borowiec A., „Album Orbis” Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza, Gdańsk 2014.

Chlebowska E., Norwid sztukmistrz nieznany, Lublin 2013.

Chlebowski P., Romantyczna silva rerum. O Norwidowym „Albumie Orbis”, Lublin 2009.

Chlebowski P, „Album Orbis” – problemy z ikonografią, w: P. Chlebowski, Polihymnia CN 1, Lublin 2019.

Cyprian Norwid. Wystawa w 125 rocznicę urodzin. Katalog, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1946.

Eckhardtówna J., Norwidiana wielkopolskie, „Kronika miasta Poznania”, XX: 1947, nr 2-3, s. 172-177.

Gömöri G., Norwid o Mickiewiczu – spojrzenie poromantyczne, „Studia Norwidiana” 1: 1983, s. 71-80.

Grzędzielska M., Symbolika „Zwolona”, „Pamiętnik Literacki” 1968, nr 4, s. 81-96.

Karamucka M., Antyczny Rzym Norwida, Poznań 2016.

Melbechowska-Luty A., Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida, Warszawa 2001.

Siewierski H., Polska wolność romantyczna, „Znak” 1981, nr 7, s. 915-927.

Zieliński J., Malarstwo, niedoceniona twórczość Norwida, „Życie i Myśl” 1962, nr 3-4, s. 168-174.

Published
2021-11-19
Section
Inedita