On Norwid’s poem “Początek broszury politycznej…”

Keywords: political pamphlets, January Uprising, Norwid’s patriotism, history, propaganda

Abstract

This article attempts to interpret the poem “Początek broszury politycznej…” [The Beginning of a Political Pamphlet…] building on readings by J. Puzynina, B. Subko, Z. Trojanowiczowa, and J. Trznadel. In comparison with these earlier interpretations, this article emphasizes to a greater extent the historical context of the poem’s creation, primarily the events related to the January Uprising. To achieve this goal, the poem is read in the light of Norwid’s journalism from that period and interpreted as a polemic with the traditional model of Polish patriotism, which was characterized by the tendency to take actions that were not preceded by reflection and would not take into account possible victims.

References

Gomulicki J.W., Dodatek krytyczny, w: C. Norwid. Dzieła zebrane, t. II . Wiersze. Dodatek krytyczny, Warszawa 1966.

Kasperski E., Norwid jako strateg w kontekście rozważań o walce i wojnie, w: Norwid wobec Powstania Styczniowego, red. P. Chlebowski, Lublin 2017, s. 25-46.

Niewczas Ł., Niewidoczna metafora. Strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida, Lublin 2013.

Puzynina J., O „walce” w pismach Norwida, W: Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu, red. P. Chlebowski, W. Toruń, E. Żwirkowska, E. Chlebowska, Lublin 2008, s. 347-359.

Puzynina J., Subko B., Interpretacja wiersza „Początek broszury politycznej”, „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 2, s. 135-148.

Stefanowska Z., Spór o powstanie, w: taż, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993, s. 83-104.

Trojanowiczowa Z., O wierszu Norwida „Początek broszury politycznej...”, „Studia Norwidiana” 5-6: 1987-1988, s. 101-112.

Trznadel J., Czytanie Norwida. Próby, Warszawa 1978.

Wolniewicz M., Historia – polityka – eschatologia. Rosja w projekcie propagandy powstańczej Cypriana Norwida, w: Norwid wobec Powstania Styczniowego, red. P. Chlebowski, Lublin 2017, s. 209-225.

Published
2021-11-19
Section
Interpretations