Inside the crystal ball of tradition

Keywords: baroque, mannerism, Enlightenment, Romanticism, Romantic irony, the nineteenth century, literary tradition, grotesque, infinity

Abstract

The article reviews Agata Seweryn’s book titled Between the Worlds. Studies in the Literature of the Enlightenment and Romanticism, accounting for the composition of the book, examining research problems raised in it in greater detail, and discussing essays included in the publication as supplementing existing interpretations of selected Romantic works. Seweryn is argued to draw attention to those aspects that reveal the richness inherent in the discussed works, which are demonstrated as not having been exhausted yet. These works are analysed in the reviewed book by pursing references to the baroque tradition, or by reflecting on their relationship with normative poetics and rhetoric.

Author Biography

Magdalena Woźniewska-Działak, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Magdalena Woźniewska-Działak, PhD, is assistant professor in the Institute of Literary Studies at the Faculty of Humanities at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. She is the author of the book Poematy narracyjne Cypriana Norwida: konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl (Kraków 2014) as well as articles on the Polish Romantics and questions of motherland and nation in the nineteenth century. She co-edited the monographs Polska i Włochy w dialogu kultur (Warszawa 2016) and Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja (Warszawa 2017). She is also deputy editor-in-chief of the quarterly Kultura Współczesna published by the National Centre for Culture Poland

References

Kostkiewiczowa T., Krasicki – perspektywy badań twórczości, [in:] Idem, Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia, Warszawa 2010, pp. 281-304.

Kostkiewiczowa T., Oświecenie a barok: miejsca wspólne, miejsca różne, [in:] Idem, Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia, Warszawa 2010, pp. 179-214.

Seweryn A., Światłocienie i dysonanse. O Norwidzie i tradycji literackiej, Lublin 2013.

Trybuś K., Norwid z epoki baroku? [in:] “Studia Norwidiana” 33: 2015, pp. 294-302.

Ziołowicz A., Romantycy na Polach Elizejskich. Z dziejów rozmowy zmarłych,” [in:] Idem, Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria), Kraków 2011.

Published
2021-06-11
Section
Reviews