With an orchestra or solo? Norwid in the Paris studio of Juliusz Kossak

  • Edyta Chlebowska John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: Cyprian Norwid, Juliusz Kossak, Polish drawing, Paris, Café de la Régence

Abstract

The article discusses the relationship between Cyprian Norwid and the circle of Polish painters gathered around Juliusz Kossak’s Paris studio in the mid-nineteenth century. The starting point is Kossak’s humorous drawing titled Orkiestra artystów [An Orchestra of Artists], which portrays Norwid with his back turned to the viewer and a lyre at his side, depicted among other painters, members of the orchestra, who are playing various musical instruments. On the basis of this composition, which illustrates an anecdote from the life of the exile community of Polish artists, and drawing on other accounts from the period, the article outlines the social situation of the painters, placing Norwid against this background. Emphasising the community of emigration experiences, it is thus also possible to indicate the distinctness of Norwid’s situation, resulting both from his personal traits and the profile of his work, which combines literature and fine arts and is strongly rooted in theoretical reflection.

Author Biography

Edyta Chlebowska, John Paul II Catholic University of Lublin

Edyta Chlebowska, PhD is an art historian working at the Centre for the Study of Cyprian Norwid’s Literature at the John Paul II Catholic University of Lublin

References

BOJKO M., Korespondencja Teofila Lenartowicza z Teofilem Kwiatkowskim, (1858-1882), “Przegląd Humanistyczny” 44 (2000), no. 1-2, pp. 151-172.

CHELBOWSKA E., Stracone gniazdo. Norwid – Szermentowski, “Studia Norwidiana” 34: 2016, pp. 81-99.

CHLEBOWSKA E., Norwid sztukmistrz nieznany, Lublin 2013.

DOBRACZYŃSKI J., Opowieść o Juliuszu i Zofii, [in:] Idem, Wielkość i świętość. Eseje, Warszawa 1958, pp. 275-287.

Dwa głosy o sztuce. Klaczko i Norwid, ed. K. Kuczyńska, Poznań 2009.

GERSON W., Kartka z pamiętnika, “Tygodnik Ilustrowany” 1888, no. 288, p. 12.

GROCHALA A., Juliusz Kossak jako karykaturzysta, “Spotkania z Zabytkami” 2016, no. 11-12, pp. 53-55.

KONSTANTYNÓW D., Wystawa Krajowa Sztuk Pięknych (1858-1860). Z historii życia artystycznego Warszawy połowy XIX wieku, Warszawa 2012.

KRZYWKA L., Sztuk-mistrz polski Leon Kapliński (1826-1873), Wrocław 1994.

MASŁOWSKI M., Juliusz Kossak, Warszawa 1984.

MELBECHOWSKA-LUTY A., Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida, Warszawa 2001.

MROŻEK-MYSZKOWSKA J., „Dziedzictwo” Zofii Kossak – próba monografii, Toruń 2012.

OLSZAŃSKI K., Juliusz Kossak, second, expanded edition, Kraków 2000.

RYSZKIEWICZ A., Początki handlu obrazami w środowisku warszawskim, Wrocław 1953.

SZERMENTOWSKI E., Norwid o Józefie Szermentowskim, “Zeszyty Kieleckie” 1 (1971).

TROJANOWICZOWA Z., Ostatni spór romantyczny. Cyprian Norwid – Julian Klaczko, Warszawa 1981.

WIERCIŃSKA J., Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wrocław 1969.

WITKIEWICZ S., Juliusz Kossak, Warszawa 1900.

WÓJCIK A., ‘Dramat w seraju’ – ‘Dziewczyna w kąpieli’. Wokół obrazu Pantaleona Szyndlera (1880), “Biuletyn Historii Sztuki” 2014, no. 2, pp. 219-240.

WÓJCIK A., Stanisław Chlebowski, „Nadworny Farbiarz Jego Sułtańskiej Mości”. Życie i twórczość, Warszawa 2016.

Z dziejów polskiej krytyki i teorii sztuki, vol. 2: Spór o rację bytu polskiej sztuki narodowej (1857-1891). Warszawska krytyka artystyczna (1875-1890), eds. I. Jakimowicz, A. Porębska, Warszawa 1961.

Published
2021-06-11
Section
Materials