My “Littlefight” with Mierosławski

  • Sławomir Rzepczyński Pomeranian University in Słupsk
Keywords: Norwid, Mierosławski, Romanticism, the struggle for national liberation, political discourse

Abstract

This article discusses the relations between Cyprian Norwid and General Ludwik Mierosławski, participant in national uprisings, leader of the January Uprising, and an activist in exile, presenting their personal contacts and Norwid’s opinions voiced in literary works, letters and journalism. These opinions encompass his support for democratic ideas proclaimed by the general and critical statements. While appreciating Mierosławski as a militarist and a man of action capable of implementing policies intended to transform the mindset of the Polish public to facilitate building a modern state, the poet expected that his activity would be subordinated to a superior idea, which, owing to its Christian foundations, would indicate the path to independence. He demanded that Mierosławski recognize the primacy of thought over action, that journalism be used to influence the public opinion, both in Poland and around Europe, and that measures be developed to dismantle political barriers existing within the émigré community.

Author Biography

Sławomir Rzepczyński, Pomeranian University in Słupsk

Sławomir Rzepczyński is Professor at the Pomeranian University in Słupsk, and editor-inchief of the magazine Świat Tekstów. Rocznik Słupski. His publications include Krytyka literacka w twórczości Norwida. Próby ujęcia (1998), Biografia i tekst. Studia o Mickiewiczu i Norwidzie (2004), Wokół nowel „włoskich” Norwida (2006), and O Norwidzie. Syntezy i zbliżenia (2017)

References

Halkiewicz-Sojak, G., Norwid wobec idei insurekcyjnej – w świetle stanu badań, “Studia Norwidiana” 33 (2015), pp. 3-16.

Krechowiecki A., O Cypryanie Norwidzie. Próba charakterystyki, Lwów 1909.

Mickiewicz W., Emigracya polska 1860-1890, Kraków 1908.

Mikucki W., Komentarz polityczny do wydarzeń z wojny krymskiej w miniaturze dramatycznej ‘Teatr bez teatru’ i wierszu ‘Pokój’, [in:] Trudny Norwid, ed. P. Chlebowski, Lublin 2013.

Okólnik (w sprawie reorganizacyi Towarzystwa Demokratycznego z Projektem pretestacji przeciwko działaniu Czartoryszczyzny), http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=57236 (accessed 16 October 2015).

Ruszkowski J., Adam Mickiewicz i ostania krucjata. Studium romantycznego millenaryzmu, Wrocław 1996.

Skowronek J., Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Warszawa 1994.

Toruń W., Norwid o Niepodległej, Lublin 2013.

Trojanowiczowa Z., Dambek Z., Kalendarium życia i twórczości Cypriana Norwida, vol. 1, Poznań 2007.

Trojanowiczowa Z., Na wielkopolskim tropie Norwida, [in:] Idem, Romantyzm. Od poetyki do polityki, eds. A. Artwińska, J. Borowczyk, P. Śniedziewski, Kraków 2010, pp. 147-190.

Trojanowiczowa Z., Norwid w więzieniu berlińskim, [in:] Idem, Romantyzm. Od poetyki do polityki, eds. A. Artwińska, J. Borowczyk, P. Śniedziewski, Kraków 2010, pp. 191-213.

Weintraub W., Czy Ameryka była dla Norwida infernem?, “Kultura” (Paryż) 1963, no. 4, pp. 43-44.

Zychowski M., Generał klęski Ludwik Mierosławski, Warszawa 1965.

Published
2021-06-10
Section
Articles