Unpublished likeness of the original birth certificate of Cyprian Norwid

  • Tomasz Korpysz Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Keywords: birth certificate, Dąbrówka, Father Jan Kanty Matliński

Abstract

The article presents an unpublished original of Cyprian Norwid’s birth certificate, found in Dąbrówka parish records. The author examines the content of the archival documentation and writings by Norwid himself, in which the poet makes reference to his birth date, as well as looking at findings of Zenon Przesmycki and Juliusz Wiktor Gomulicki.

References

Cyprian Norwid. Wystawa w 125 rocznicę urodzin. Katalog, Warszawa 1946.

Pałys W., Ślady Norwidów w Dąbrówce, „Studia Norwidiana” 20-21(2002-2003), s. 163-182.

Trojanowiczowa Z., Lijewska E., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. II: 1861-1883, Poznań 2007.

Trojanowiczowa Z., Dambek Z., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, tom I: 1821-1860, Poznań 2007.

Gomulicki J.W., Cyprian Norwid. Przewodnik po życiu i twórczości, Warszawa 1976.

Z.P. [Przesmycki Zenon], Z notat i dokumentów o C. Norwidzie, „Chimera” 8(1904), z. 22/23/24, s. 419-453.

Published
2020-12-29
Section
Materials