A notebook with Norwid on the cover. Notes on the presence of Cyrian Norwid in the volumes of poetry titled Kochanka Norwida and Nie dam ci siebie w żadnej postaci by Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

  • Wojciech Maryjka University of Rzeszów, Poland
Keywords: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Cyprian Norwid, Kochanka Norwida [A Lover of Norwid], Nie dam ci siebie w żadnej postaci [I Will Not Give Myself to You in Any Form], New Polish Poetry, Romantic Inspirations

Abstract

The article examines the connections between the poetry of Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki and the works of Cyprian Norwid. The author of this article follows Norwidian traces in the contemporary poet’s writings and attempts to reveal their meanings. The poems in the collections titled Kochanka Norwida (2014) and Nie dam ci siebie w żadnej postaci (2016) are analysed and interpreted, where frequent and obvious references are made to Norwid. It is argued here that Norwid’s works had a significant impact on the form of the poetic identity of Tkaczyszyn-Dycki, while the references do not stem merely from a creative strategy, but also from Tkaczyszyn-Dycki’s exceptional experience of meeting the Poet.

References

Bagłajewski A., Obecność romantyzmu, Lublin 2015.

Drzewucki J., Poezja musi być rozróbą, „Twórczość” 4(2015), s. 123-126.

Hartwig J., To wróci, Warszawa 2007.

https://www.facebook.com/groups/CyprianNorwid/ (dostęp: 1.10.2017).

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1600276163346471&set=gm.1353082678080180&type=3&theater&ifg=1 (dostęp: 1.10.2017).

Jankowicz G., Alegoria (Dycki), „Studium” 2(2005), s. 131-134.

Jarzyna A., „Pójście za Norwidem” (w polskiej poezji współczesnej), Lublin 2013.

Kopkiewicz A., O ostatniej książce Tkaczyszyna Dyckiego (i o wszystkich innych jego książkach), „Dekada Literacka” 5-6(2009).

Krynicki R., Kamień, szron, Kraków 2005.

Krynicki R., Wiersze wybrane, Kraków 2009.

Lekszycki P., Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, Kraków 2005.

Mueller J., Somnambóle fantomowe, Warszawa 2003.

Różycki T., Wiersze, Warszawa 2004.

Staśko M., Kochanka Dyckiego, http://czaskultury.pl/czytanki/kochanka-dyckiego/ (dostęp: 30.04.2017).

Tabaszewska J., Powtórzenia i przynależności. Poezja Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego wobec pamięci, „Teksty Drugie” 2(2017), s. 399-417.

Tkaczyszyn-Dycki E., Kochanka Norwida, Wrocław 2014.

Tkaczyszyn-Dycki E., Nie dam ci siebie w żadnej postaci, Kraków 2016.

Tkaczyszyn-Dycki E., Pójście za Norwidem. Wypowiedzi Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Za słowa łapie Anna Podczaszy, http://portliteracki.pl/przystan/teksty/pojscie-za-norwidem/ (dostęp: 30.04.2017).

Published
2020-12-29
Section
Articles