Cyprian Norwid in “Nowa Reforma”. Unknown dicta

  • Zofia Dambek-Giallelis Institute of Polish Philology at the University of Adam Mickiewicz University in Poznan
Keywords: reception; Cyprian Norwid; Mieczysław Pawlikowski; history of 19th-century literature; 19th-century periodicals; diaries

Abstract

This contribution presents two feature articles from “Nowa Reforma” which are unknown in the literature of the subject and which contain references to Norwid and quotes from conversations with him. Both texts are most likely authored by Mieczysław Pawlikowski. The author drew attention to the convergence of certain ideas proposed by the author(s) with the views of Norwid himself. The article ends with a postulate to examine the ideological and aesthetic relationships of the group centred around Krakow-based periodicals “Kraj” and “Nowa Reforma” with Norwid’sthought.

References

Mieczysław Pawlikowski [w:] Słownik literatury polskiej, t. II, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985.

Okulicz-Kozaryn R., „Ze zwykłą sobie oryginalnością zdania”. Dictum Cypriana Norwida w krakowskim „Kraju” z 1872 roku, „Studia Norwidiana” 32(2014).

Plucińska D., Sentencjonalność Norwida. O „Vade-mecum” i trylogii włoskiej, Lublin 2005.

Trojanowiczowa Z., Dambek Z., przy współudziale Czarnomorskiej J., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida 1821-1860, Poznań 2007.

Trojanowiczowa Z., Lijewska E., przy współudziale Pluty M., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida 1861-1883, Poznań 2007.

Woźniakowski J., Pawlikowska M., Nieznane dicta Słowackiego i Norwida, „Tygodnik Powszechny” 1973, nr 30.

Published
2020-05-08
Section
Materials