Worker participation in a company’s decision making process

  • Kazimierz Ostaszewski The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration
  • Olga Ostaszewska Faculty of Mathematics, Informatics and Landscape Architecture of the John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: worker participation; decision-making; industrial democracy; enterprise; works council

Abstract

This article discusses the origin and development of worker participation in the European Union legislation and its implementation into the Polish legal system. The idea of worker participation is deeply rooted in Roman Catholic social thought, today highlighted in the Magisterium of the Church. Through the right to participate, employees or their representatives may have influence over decisions related to all key aspects of the company’s operation. The legal guarantee of worker participation in decision-making has a positive economic impact resulting in increased competitiveness.

References

Bar L., Prawna reprezentacja pracowników najemnych przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, [in:] Partycypacja i akcjonariat pracowniczy w Polsce. Stan i perspektywy, L. Gilejko, Warszawa 1995.

Doucouliagos Ch., Worker participation and productivity in labour management and participatory capitalist firms. A meta-analysis, “Industrial & Labour Relations Review” 1995, vol. 49, No. 1, pp. 58-77.

Florek L., Informacja i konsultacja pracowników w prawie europejskim, Warszawa 2002.

Gilejko L., Szanse akcjonariatu pracowniczego, [in:] Ekonomika – polityka – świadomość społeczna, ed. K. Urban, Kraków 1998.

Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego, Toruń 2008.

Ignyś A., Partycypacja pracownicza w świetle nauki społecznej Kościoła katolickiego, [in:] Partycypacja pracownicza. Echa przyszłości czy perspektywy rozwoju?, S. Rudolf, Łódź 2001.

Krzysków B., Partycypacja pracownicza w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – aspekty prawne, “Bezpieczeństwo Pracy” 2007, No. 1, pp. 2-5.

Matey-Tyrowicz M., Podstawowe prawa społeczne w dziedzinie pracy jako “megaźródła” prawa pracy, [in:] Prawo pracy w obliczu przemian, eds. T. Zieliński, M. Matey-Tyrowicz, Warszawa 2006.

Mączyński J., Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Warszawa 1996.

Mendel T., Argumenty przemawiające za partycypacją pracowniczą, [in:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, ed. S. Rudolf, Łódź 2001.

Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Poznań 2001.

Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, ed. S. Rudolf, Łódź 2007.

Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Kraków 2006.

Rady pracowników na nowym etapie. Komentarz do ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji wraz ze wzorami pism, ed. J. Wratny, Warszawa 2008.

Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Warszawa–Kraków 1999.

Wratny J., Partycypacja pracownicza w przedsiębiorstwie, Warszawa 1993, “Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Materiały”, vol. 7.

Wratny J., Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, Warszawa 2002.

Published
2020-08-26
Section
Articles