The principles of guilt – remarks on the background of the Polish penal code

  • Anna Komadowska Off-Campus Faculty of Legal and Economic Science of the John Paul II Catholic University of Lublin at Tomaszów Lubelski
Keywords: guilt; principle of subjectivization; normative theory of guilt; psychological theory of guilt; relational theory of guilt; intentionality; unintentionality

Abstract

Guilt, besides punishability and culpability, constitutes an element of the definition of a crime. Scientific literature broadly describes problems pertaining to the essence of guilt and it creates its definitions. However, there is no agreement in this respect and a few more important theories of guilt have been put forward. The 1997 code for the first time introduced the declaration of guilt and the solutions about guilt which principally differ from the previous ones. The Author of the present paper makes an attempt to get a closer look at the problem of guilt, its importance for penal liability as well as trying to point out which solutions concerning the perpetrator’s guilt have been adopted in the present code.

References

Buchała K., Wina, wina nieumyślna, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1977, facs. 4, pp. 79-113.

Buchała K., Zasada winy – teraźniejszość i przyszłość, “Studia Iuridica” 1988, No. 16, pp. 21-34.

Buchała K., Ćwiąkalski Z., Szewczyk M., Zoll A., Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1994.

Buchała K., Zoll A. (eds.), Kodeks karny, część ogólna. Komentarz do art. 1-116 Kodeksu karnego, Kraków 1998

Jakubski P., Wina i jej stopniowalność na tle kodeksu karnego, “Prokuratura i Prawo” 1999, No. 4, pp. 42-57.

Kochanowski J., Subiektywne granice sprawstwa i odpowiedzialności karnej, Warszawa 1985.

Królikowski M., Zabłocki R. (eds.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-31, Vol. I, Warszawa 2010.

Majewski J., Kardas P., O dwóch znaczeniach winy w prawie karnym, “Państwo i Prawo” 1993, facs. 10, pp. 69-79.

Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938.

Marek A., Prawo karne, Warszawa 2003.

Patryas W., Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, Poznań 1988.

Rejman G., Teorie i formy winy w prawie karnym, Warszawa 1980.

Rodzynkiewicz M., Pojęcie winy w prawie karnym – próba analizy krytycznej na tle ujęcia relacyjnego, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1992, No. 3, pp. 11-23.

Uzasadnienie projektu kodeksu karnego z 1968 roku, Warszawa 1968

Uzasadnienie projektu kodeksu karnego z 1997 roku, “Państwo i Prawo” 1994, No. 3.

Wąsek A., Ewolucja prawnokarnego pojęcia winy w powojennej Polsce, “Przegląd Prawa Karnego” 1990, No. 4, pp. 5-17.

Wojciechowski J., Kodeks karny. Krótki komentarz praktyczny, Skierniewice 1993.

Wolter W., Prawo karne, Warszawa 1947.

Wróbel W., Wina i zawinienie a strona podmiotowa czynu zabronionego, czyli o potrzebie posługiwania się w prawie karnym pojęciem winy umyślnej i nieumyślnej, [in:] J. Giezek (eds.), Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006, pp. 657-681.

Zientek J., Karygodność i wina jako przesłanki odpowiedzialności w nowym kodeksie karnym, “Prokuratura i Prawo” 1998, No. 6, pp. 7-32.

Zoll A., Ogólne zasady odpowiedzialności karnej w projekcie kodeksu karnego, “Państwo i Prawo” 1990, No. 10, pp. 30-42.

Zoll A., Strona podmiotowa i wina w kodeksie karnym z 1997 r. i w projektach jego nowelizacji, [in:] Prawo – społeczeństwo – jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003, pp. 407-421.

Published
2020-08-26
Section
Articles