Religious symbol at schools as an expression of religious liberty

  • Marek Bielecki Off-Campus Faculty of Legal and Economic Science of the John Paul II Catholic University of Lublin at Tomaszów Lubelski
Keywords: expression of the religious liberty; religious symbols; right to educate

Abstract

The present article investigates the issue of religious symbols as an expression of the religious liberty at Polish schools. The essential condition for the conclusions drawn was the judgement of the European Court of Human Rights from November 3rd, 2009. The court stated that the presence of a crucifix at Italian schools is the violation of the parental right to educate their children according to their beliefs. The author of the article refers to the particular matters of the judgement of ECHR examining them with reference to current Polish legal regulations.

References

Bielecki M.: Ewolucja wolności religijnej dziecka w latach 1989–2009, [in:] Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. D. Walencik, Katowice–Bielsko-Biała 2009.

Borecki P.: Państwo neutralne światopoglądowo – ujęcie komparatystyczne, “Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, No. 9, pp. 75-99.

Krakowski J.: Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.

Małajny R.: Neutralność a bezstronność światopoglądowa państwa, http://www.racjonalista.pl/

Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P.: Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006.

Twardy D.: Stanowisko Episkopatu Polski wobec neutralności światopoglądowej państwa w toku prac nad konstytucją z 2 kwietnia 1997 r., “Studia z Prawa Wyznaniowego” 2009, No.12, pp. 293-310.

Warchałowski K.: Prawo do wolności myśli sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin 2004.

Published
2020-08-26
Section
Articles