The Resurection as a Hermeneutical Key in Reinterpretation Jesus Christ’s Words and Acts

  • Grzegorz Szubtarski The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Resurrection; after-paschal reflection; reinterpretation; reminding

Abstract

The article is an attempt to analyse the influence of Christ's resurrection for the reinterpretation of his activity by his disciples. In the first two sections biblical scenes are examined which demonstrate the initial misunderstanding of Jesus’ activity by his disciples and its reinterpretation after the resurrection. The third point focuses on the analysis of the verb “to remind” (gr. mimnos- komai), including its context. It demonstrates that this word does not only mean “recall the memory” of certain words and events, but their reinterpretation. The fourth point focuses on the role of the Paraclete, who helped (and even was necessary to) the disciples to make this reinterpretation of Jesus’ words and deeds, which initially they did not understand. At the end it has been noted that this after-resurrection reflection should be seen as an argument for the reality of Jesus Christ’s resurrection. The metamorphosis that has taken place not only in the thinking, but also in the behaviour of the disciples, shows how powerful this event was for them.

References

Bartnik Cz. S.: Dogmatyka katolicka. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL 2000.

Bauckham R. J.: Did Jesus Wash His Disciples’ Feet? W: Authenticating the activities of Jesus. Red. B. Chilton, C. A. Evans. Boston: Brill Academic Publischers 2002 s.411-430.

Betz O.: Der Paraklet. Fürsprecher im häretischen Spätjudentum im Johannes-Evangelium und in Neue gefendenen gnostischen Schriften. Leiden−Köln: Hardcover 1963.

Bouyer L.: Duch Święty Pocieszyciel. Duch Święty i życie w łasce. Kraków: Wydawnictwo M 2000.

Carson D. A.: Understanding Misunderstandings in the Fourth Gospel. „Theologische Beitrage” 13:1982 s.59-91.

Dola T.: Pojęcie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. „Resovia Sacra” 6:1999 s. 15-26.

Dupuis J.: Wprowadzenie do chrystologii. Kraków: WAM 1999.

Dyrness W.: Apologetyka chrześcijańska. Katowice: Wydawnictwo Areopag 1995.

Ghiberti G.: La Risurrezione di Gesù nella problematica attuale. W: Problemi e prospettive di teologia fondamentale. Red. R. Latourelle, G. O'Collins. Brescia: Queriniana 1982 s.213-316.

Krzyszowski Z.: Zmartwychwstanie a eklezjogeneza. „Resovia Sacra” 6:1999 s.55-80.

Kulisz J.: Wprowadzenie do teologii fundamentalnej. Kraków: WAM 1995.

Laurentin R.: Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby. Kraków: Znak 1998.

Laurentin R.: Prawdziwe życie Jezusa Chrystusa. Tłum. T. Jania. Kraków: Wydawnictwo M 1999.

Ledwoń I. S.: Krzyż. Historyczność. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M.Rusecki (red. naczelny), K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Kraków−Lublin: Wydawnictwo M 2002 s. 700-708.

Mastej J., Rusecki M.: Zmartwychwstanie. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki (red. naczelny), K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Kraków−Lublin: Wydawnictwo M 2002 s. 1367-1375.

Mastej J.: Paschalny wymiar cudów Jezusa. „Roczniki Teologiczne” 55: 2008 z. 9 s.35-51.

Mastej J.: Rezurekcyjny charakter posłannictwa Jezusa Chrystusa. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 9 s.61-78.

Michel O.: mimnoskomai. W: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Red. G.Kittel, G. Friedrich. T. 5. Stuttgart 1954 s. 678-687.

Molla C. F.: Le Quatrième Evangile. Genève: Èditions Labor et fides 1977.

Müller G. L.: Podręcznik teologii dogmatycznej. Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie. Kraków: WAM 1998.

Napiórkowski A.: Bosko-ludzka wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej. Kraków: WAM 2010.

Napiórkowski A.: Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna. Kraków: WAM 2008.

Napiórkowski A.: Krzyż. Staurologiczna świadomość Jezusa. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki (red. naczelny), K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Kraków−Lublin: Wydawnictwo M 2002 s.711-715.

Rusecki M., Mastej J.: Uzasadnianie w teologii fundamentalnej. „Roczniki Teologiczne” 57:2010 z. 9 s. 61-80.

Rusecki M.: Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2006.

Rusecki M.: Pusty grób i chrystofanie znakami zmartwychwstania. Aspekt metodologiczny. „Resovia Sacra” 6:1999 s. 27-37.

Rusecki M.: Traktat o Objawieniu. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2007.

Schnelle U.: Die Tempelreinigung und die christologie des Johannesevangeliums. „New Testament Studies” 42:1996 s. 359-373.

Seweryniak H.: Apologia pokolenia JP II. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2006.

Seweryniak H.: Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2001.

Seweryniak H.: Tajemnica Jezusa. Warszawa: Biblioteka „Więzi” 2001.

Thayer J. H.: oun. W: Thayer's Greek Lexicon. W: BibleWorks 6.

Waldenfels H.: O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1993.

Weaver M. J.: Introduction to Christianity. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co 1990.

Witczyk H.: Hermeneutyka biblijna. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M.Rusecki (red. naczelny), K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Kraków−Lublin: Wydawnictwo M 2002 s. 462-467.

Witczyk H.: Paraklet Duchem Nowego Przymierza (J 14, 15-17). „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 1 s.77-91.

Published
2021-02-04
Section
Articles