Pokój dla świata. Znaczenie dialogu miedzyreligijnego

(w kontekście „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijanskich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II”) dla społeczności polskiej i ukraińskiej oraz Kościoła w Europie Środkowowschodniej (1965-2005). Red. Sławomir Jacek Żurek

  • Sylwia Górzna
Published
2021-01-30
Section
Reviews