Catechetical Importance of a Creative Attitude

  • Marian Zając The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: creativity; improvement; religious education

Abstract

The renewal in proclaiming the Gospel can take place through renewed catechetical activities that transgress the conventional religion classroom dynamics. This is why we should be talking about a creative religion teacher, who can face the challenge of the present. The present calls for fresh perspectives on catechesis and for bidding the farewell to the prehistoric approach to religious education. Creativity is not a science but is a feature displayed by all − to a smaller or larger extent. Creativity can be nourished and developed, and the readiness to undertake unconventional action can be trained. A creative mind is not happy recreating the things that one already knows. A creative mind is critical to the status quo and strives to make it better. Preparing teachers to be creative in their catechetical efforts can employ brainstorming, the Lotus Blossom Technique or storyboarding. These techniques allow people to discuss their ideas, develop them, add new ones and to define the relations that obtain between these ideas. To become a creative religion teacher, one needs to avoid mental clichés and face bravely the dangers and challenges of their catechetical work. Creativity is endorsed by the atmosphere of trust, and the reliance on principles of justice, kindness and respect to the opinions held by others, even though their ideas seem unrealistic or futuristic. Creativity should emerge in these areas of catechetical influence where one can diagnose considerable degree of demotivation, routine, disempowerment or where religion is being marginalized or eliminated from the domain of the state's educational responsibility.

References

Benedykt XVI: List apostolski w formie Motu proprio Porta fidei ogłaszający rok wiary. Wskazania duszpasterskie na Rok Wiary. Nota Kongregacji Nauki Wiary. Tarnów: Wyd. Biblos 2012.

Burow R.: Uwierzyć w Jezusa. Tłum. K. Pachocki. Poznań: Wyd. Święty Wojciech 2012.

Długosz A.: Od chrztu do zmartwychwstania. O życiu chrześcijanina. Kraków: Wyd. eSPe 2011 s.8.

Finke M.: Kreatywność w katechezie (I). „Katecheta” 26:1982 nr 3 s. 97-101.

Łamek A.: Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia [on-line]. http://www.ats.neostrada.pl/rozwijaniekreatywnosci.html [dostęp 3.09.2012].

Łamek A.: Techniki wymyślania nowych pomysłów [on-line].http://www.ats.neostrada.pl/technikikreatywne.html [dostęp 3.09.2012].

Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations z zastosowaniem technologii web 2.0 w Kościele w Polsce. Red. M. Przybysz, J. Kloch. Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna 2012.

Nęcka E.: Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 1994.

Walewicz S.: Kreatywność w teorii i praktyce katechetycznej (Marian Finke). Poznań: UAM WT. Redakcja Wydawnictw 2002.

Paszkowski M.: Odkryj w sobie kreatywność. Warszawa: Wyd. Difin 2008.

Pezda A. Koniec epoki kredy. Warszawa: Agora SA 2011.

Synod Biskupów. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Instrumentum laboris. Watykan: Libreria Editrice Vaticana 2012.

Szmidt K. J.: Elementarz twórczego życia, czyli o sposobach twórczego myślenia i działania. Warszawa: Wyd. INTRA 1994.

Tokarz A.: W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005.

Vademecum katechety. Metody aktywizujące. Red. Z. Barciński. Kraków: Wyd. „M” 2006.

Von Oech R.: Kreatywność. Możesz być bardziej twórczy. Tłum. A. Skrok. Łódź: Galaktyka 2009.

Published
2021-01-29
Section
Articles