The Christian as a Witness of Love in the World. A Pastoral Reflection on the Basis of Pope Benedict XVI’s Encyclicals

  • Wiesław Przygoda The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: caritas; diakonia; love of the neighbor; Christian testimony; charity work; charity formation; volunteering; Pope Benedict XVI

Abstract

Every Christian as a member of Christ’s Church is called to give real testimony about God who is love (1 J 4, 8. 16). This is because God established the Church so that it could be the proponent of the truth and the propagator of God’s love in the world. The testimony of Christian love requires more than a verbal declaration; it requires deeds (1 J 3, 18). The living faith and strong hope is the foundation of Christian testimony of love, and its important manifestation is the Christians’ social life. This is why the Church, from the beginning of its history, not only propagated the truth with the word, but also performed charity service among poor people and ones who needed aid. The Christian caritas and volunteering are an important form of Christian testimony, strengthening the credibility of God’s word preached in the Church. Both volunteers and all Christians need a constant Christian and charity formation.

References

Benedikt XVI.: Gott ist die Liebe. Die Enzyklika „Deus caritas est“. Ökumenisch kommentiert von Bischof Wolfgang Huber, Metropolit Augoustinos Labardakis, Karl Kardinal Lehmann. Freiburg–Basel–Wien: Herder 2006.

Cordes P.J.: „Tuet Gutes allen!“. 21 Thesen zur Caritas-Arbeit. Paderborn: Bonifatius 1999.

Cordes P.J.: Uwagi na temat międzynarodowych aspektów pracy Caritas. „Roczniki Naukowe Caritas” 4:2000 s. 209-220.

Haslinger H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft. Eine praktisch-theologische Untersuchung der diakonischen Praxis unter dem Kriterium des Subjektseins des Menschen. Würzburg: Echter 1996.

Kalinowski M. Wspólnoty nadziei. Realizacja zasad życia społecznego w ruchu hospicyjnym. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

La Scala della Carità. Commento all’Enciclica „Deus caritas est”. Red. J.I. Muya. Città del Vaticano: Urbaniana University Press 2007.

Miłość na nowo odkryta. Red. W. Przygoda, J. Karbownik. Skarżysko-Kamienna [Radom: Polwen] 2007.

Nic nie zastąpi miłości. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego duchowości Caritas. Warszawa, 4 X 2008. Red. Z. Sobolewski. Kielce: Jedność 2009.

Pompey H., Roß P.S.: Kirche für andere. Handbuch für eine diakonische Praxis. Mainz: Mat-thias-Grünewald 1998.

Przygoda W.: Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.

Słomka W.: Teologiczne i antropologiczne przesłanki encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”. W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. I. S. Ledwoń, K. Kaucha [i in.]. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 963-972.

Published
2021-01-29
Section
Articles