Realization of the Social Apostolate of Lay People in the Contemporary Poland

  • Wiesław Przygoda The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: apostolate of the laity; social apostolate; political life; economic life; cultural apostolate; revival of the apostolate in Poland; the Christifideles laici exhortation

Abstract

The need of reflection on the tasks of the lay people in the Church and in the world twenty years after the Apostolic Exhortation Christifideles laici was published seems obvious. From the point of view of an observer living in Poland it must be said that recently the discussion on the role of the laity in the Church and in the world has been outshone by the big problems connected with the systemic transformation of the country and Poland’s accession to the European Union. The author of the article, leaving the question of the role of the laity in the Church to other authors, focuses on the possibilities that exist now, and at the same time on the difficulties and limitations of realization of apostolic tasks by Polish Catholics in different parts of social life. The starting point for this reflection is outlining the modern social-cultural context for the apostolic involvement of the Catholics in the world, and the point it strives to reach is showing the direction for a revival of the social apostolate of the laity in Poland.

References

Borutka T.: Zadania społeczne laikatu. Bielsko-Biała: Instytut Teologiczny im. Jana Kantego 1996.

Czartoryski A. J.: Polityką kieruje nie tylko interes, ale i moralność. Warszawa: Meritom 1992.

Czekański M.: Chrześcijanin wobec wyborów politycznych. Kraków: Wyd. „M” 2000.

Fiałkowski M., Pamuła S. [i in.]: Apostolat społeczny katolików świeckich. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. Lublin [Wrocław]: Atla 2] 2002 s. 507-598.

Gawski Z.: Apostolstwo świeckich a polityka. W: W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Refleksja Wydziału Teologii KUL. Red. A. Czaja, L. Górka, J. Pałucki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 399-410.

Gocko J.: Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.

Kościół w życiu publicznym. Materiały z VII Kongresu Teologów Polskich. (KUL 12-15 IX 2004). T. 1-2. Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.

Mazurkiewicz P.: Kościół i demokracja. Warszawa: IW PAX 2001.

Nagórny J.: Posłannictwo chrześcijan w świecie. Lublin: RWKUL 1998.

Pamuła S.: Kościół w procesie unifikacji Europy. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 6 s. 261-270.

Półtorak K.: Duszpasterskie wyzwania wobec Kościoła w Polsce. Dwie wizyty polskich biskupów ad limina Apostolorum w 1998 i 2005 roku. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 6 s. 271-287.

Tyszka K.: Benedykt XVI o laikacie. „Collectanea Theologica” 76:2006 fasc. 4 s. 185-189.

Zięba M.: Chrześcijanie, polityka, ekonomia. Prawdy i kłamstwa. Kraków: Wyd. „M” 2003.

Published
2021-01-29
Section
Articles