Joanna Różycka-Tran, Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018

Keywords: social antagonism, isomorphism, zero-sum game

References

Bond, M. H. et al. (2004). Culture-level dimensions of social axioms and their correlates across 41 cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35(5), 548–570. https://doi.org/10.1177/0022022104268388

Fryzeł, B. (2005). Kultura korporacyjna: poglądy, teorie, zarządzanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hofstede, G. J. (2007). Kultury i organizacje: Zaprogramowanie umysłu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kostera, M., & Śliwa, M. (2012). Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura (2nd ed.). Wolters Kluwer.

Penc, J. (2011). Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie: Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji. Wolters Kluwer.

Rozkwitalska, M. (2011). Bariery w zarządzaniu międzykulturowym: Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych. Wolters Kluwer.

Różycka, J. (2012). Życie społeczne jako gra. Kontekst międzykulturowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Różycka-Tran, J. (2018). Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wojciszke, B., Baryła, W., & Różycka, J. (2009). Wiara w życie jako grę o sumie zerowej. In U. Jakubowska & K. Skarżyńska (Eds.), Między przeszłością a przyszłością. Szkice z psychologii politycznej (pp. 179–188). Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Wojciszke, B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Published
2020-10-08
Section
Reviews