Oświadczenie redakcji naukowej Roczników Psychologicznych w sprawie nowego wykazu czasopism punktowanych

15 lutego 2021 r

Jako redakcja naukowa Roczników Psychologicznych / Annals of Psychology jesteśmy zaskoczeni niespodziewaną zmianą punktacji naszego czasopisma zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki opublikowanym w dniu 9 lutego 2021. Oświadczamy, że o planowanej zmianie, punktacji i jej kryteriach nie byliśmy wcześniej poinformowani.

Zdecydowanie opowiadamy się za transparentnością kryteriów oceny czasopism naukowych i ich punktacji, mając przekonanie, że właściwym organem wnioskującym do Ministra Edukacji i Nauki o zmianę punktacji czasopism jest Komisja Ewaluacji Nauki, tak z powodu kompetencji jak i ponadśrodowiskowego charakteru.