Diagnosis of personality disorders: Selected methods and models of assessment

  • Agnieszka Popiel SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, Faculty of Psychology, Department of Behavior Analysis
  • Bogdan Zawadzki University of Warsaw, The Robert B. Zajonc Institute for Social Studies
Keywords: personality disorders; prevalence; classifications; diagnosis; assessment instruments

Abstract

Both clinical and theoretical aspects of the problems of people suffering from personality disorders attract researchers’ attention. An attempt to modify the current classification systems confronts scholars with the problems of the uncertain empirical status of the criteria for diagnosing this group of disorders and the imperfection of assessment instruments. The text is an introduction to a volume of articles devoted to personality disorders, particularly to historical and theoretical conceptions of personality disorders, instruments enabling the diagnosis of personality disorders and the assessment of cognitive schemas specific to personality disorders (in the light of both Beck’s cognitive theory and the Young schema theory).

References

American Psychiatric Association (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (wyd. 3). Washington, DC: Autor.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (wyd. 5). Washington, DC: Autor.

Bloo, J., Arntz, A. i Schouten, E. (2017). Lista Kontrolna Zaburzenia Osobowości z Pogranicza (BPD): ocena psychometryczna i struktura czynnikowa w próbie klinicznej i nieklinicznej. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 281-309.

First, M., Spitzer, R., Gibbon, M., Williams, J. i Benjamin, L. (1997). Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II). Washington, DC: American Psychiatric Press.

Popiel, A. i Keegan, E. (2017). Zaburzenia osobowości: krótkie wprowadzenie historyczne. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 247-264.

Staniaszek, K. i Popiel, A. (2017). Opracowanie i walidacja eksperymentalnej polskiej wersji skróconej Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-ES-PL) do badania wczesnych schematów dezaptacyjnych. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 373-399.

Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J., Kowalska-Dąbrowska. M., Czuma, I. i Żechowski, C. (2017). Patologiczna Wielka Piątka. Próba zbudowania pomostu pomiędzy psychiatryczną klasyfikacją zaburzeń a cechowym modelem osobowości zdrowej. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 429-450.

Torgersen, J. (2005). Epidemiology. W: J. Oldham, A. E. Skodol i D. S. Bender (red.), Textbook of personality disorders (s. 129-141). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

Zawadzki, B. (2017). Lokalizacja zaburzeń osobowości w Kołowym Modelu Metacech Osobowości. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 473-491.

Zawadzki, B., Popiel, A., Pragłowska, E. i Newman, C. (2017). Specyfika dezadaptacyjnych przekonań w zaburzeniach osobowości: charakterystyka psychometryczna polskiej translacji i trawestacji Kwestionariusza Przekonań (Personality Beliefs Questionnaire, PBQ). Roczniki Psychologiczne, 20(2), 337-354.

Published
2019-04-08
Section
Articles