Diagnoza zaburzeń osobowości: wybrane metody i modele diagnostyczne

  • Agnieszka Popiel SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, Faculty of Psychology, Department of Behavior Analysis
  • Bogdan Zawadzki University of Warsaw, The Robert B. Zajonc Institute for Social Studies
Keywords: zaburzenia osobowości; chorobowość; klasyfikacja; diagnoza; narzędzia diagnostyczne

Abstract

Problemy osób cierpiących na zaburzenia osobowości skupiają zainteresowanie badaczy zarówno od strony klinicznej, jak i teoretycznej. Próba modyfikacji obowiązujących systemów klasyfikacyjnych konfrontuje badaczy z problemami niepewnego statusu empirycznego kryteriów rozpo-znawania tej grupy zaburzeń oraz niedoskonałością narzędzi diagnostycznych. Tekst jest wpro-wadzeniem do numeru 2 Roczników Psychologicznych poświęconego zaburzeniom osobowości, a w szczególności koncepcjom historycznym i teoretycznym zaburzeń osobowości, narzędziom pozwalającym na diagnozę zaburzeń osobowości oraz na ocenę schematów poznawczych specyficznych dla zaburzeń osobowości (zarówno w świetle teorii poznawczej Becka, jak i teorii schematów Younga).

References

American Psychiatric Association (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (wyd. 3). Washington, DC: Autor.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (wyd. 5). Washington, DC: Autor.

Bloo, J., Arntz, A. i Schouten, E. (2017). Lista Kontrolna Zaburzenia Osobowości z Pogranicza (BPD): ocena psychometryczna i struktura czynnikowa w próbie klinicznej i nieklinicznej. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 281-309.

First, M., Spitzer, R., Gibbon, M., Williams, J. i Benjamin, L. (1997). Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II). Washington, DC: American Psychiatric Press.

Popiel, A. i Keegan, E. (2017). Zaburzenia osobowości: krótkie wprowadzenie historyczne. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 247-264.

Staniaszek, K. i Popiel, A. (2017). Opracowanie i walidacja eksperymentalnej polskiej wersji skróconej Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-ES-PL) do badania wczesnych schematów dezaptacyjnych. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 373-399.

Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J., Kowalska-Dąbrowska. M., Czuma, I. i Żechowski, C. (2017). Patologiczna Wielka Piątka. Próba zbudowania pomostu pomiędzy psychiatryczną klasyfikacją zaburzeń a cechowym modelem osobowości zdrowej. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 429-450.

Torgersen, J. (2005). Epidemiology. W: J. Oldham, A. E. Skodol i D. S. Bender (red.), Textbook of personality disorders (s. 129-141). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

Zawadzki, B. (2017). Lokalizacja zaburzeń osobowości w Kołowym Modelu Metacech Osobowości. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 473-491.

Zawadzki, B., Popiel, A., Pragłowska, E. i Newman, C. (2017). Specyfika dezadaptacyjnych przekonań w zaburzeniach osobowości: charakterystyka psychometryczna polskiej translacji i trawestacji Kwestionariusza Przekonań (Personality Beliefs Questionnaire, PBQ). Roczniki Psychologiczne, 20(2), 337-354.

Published
2019-04-08
Section
Articles