Hope for success and difficulties in the career decision-making process

  • Anna Katarzyna Zaleszczyk Polish Academy of Sciences, Institute of Psychology
  • Paweł Kot The John II Catholic University of Lublin, Institute of Psychology
Keywords: difficulties in the career decision-making process; lack of readiness; lack of information; inconsistent information; hope for success

Abstract

This article aims to analyze the relations between the difficulty of making career decisions and hope for success. Hope for success may be a factor that modifies the quality of decisions, espe-cially in difficult situations. As a source of motivation to act and overcome the obstacles encountered, hope for success influences human perception and behavior when making decisions and taking actions. The study was carried out on a group of 149 students in the final grade of high schools located in the Mazowieckie voivodeship, Poland. The participants were 17 to 21 years old (M = 18.64, SD = 0.69). To measure the variables, we used the Career Decision-Making Difficulties Questionnaire and the Hope for Success Questionnaire. The results indicate statistically significant differences in the severity of the difficulties in making career decisions in people with different levels of hope of success.

References

Bańka, A. (2011). Psychologia pracy i organizacji w dobie ponowoczesności. W: B. Rożnowski i M. Łaguna (red.), Człowiek w pracy i organizacji (s. 10-40). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Gati, I., Amir, T. i Landman, S. (2010). Career counsellors’ perceptions of the severity of career decision-making difficulties. British Journal of Guidance and Counselling, 38(4), 393-408.
Gati, I. i Asher, I. (2001). The PIC model for career decision making: Prescreening, in-depth exploration, and choice. W: F. T. L. Leong i A. Barak (red.), Contemporary models in vocational psychology (s. 7-54). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Gati, I., Krausz, M. i Osipow, S. H. (1996). A taxonomy of difficulties in career decision-making. Journal of Counseling Psychology, 43(4), 510-526.
Gati, I. i Saka, N. (2001). High school students’ career-related decision-making difficulties. Journal of Counseling and Development, 79(3), 331-340.
Gati, I., Saka, N., & Krausz, M. (2001). “Should I use a computer-assisted career guidance system?” It depends on where your career decision-making difficulties lie. British Journal of Guidance and Counselling, 29, 301-321.
Germeijs, V. i De Boeck, P. (2002). A measurement scale for indecisiveness and its relationship to career indecision and other types of indecision. European Journal of Psychological Assessment, 18(2), 113-122.
Hauziński, A. (2012). Założenia teoretyczne, konstrukcja i struktura czynnikowa Skali Przejścia z Edukacji Zawodowej do Pracy (PEZP). Czasopismo Psychologiczne, 18(2), 247-254.
Holland, J. L., Gottfredson, G. D. i Nafziger, D. H. (1975). Testing the validity of some theoretical signs of vocational decision-making ability. Journal of Counseling Psychology, 22(5), 411-422.
Kida, G. (2011). Wybory edukacyjno-zawodowe jako przykład decyzji ryzykownych. W: B. Rożnowski i M. Łaguna (red.), Człowiek w pracy i w organizacji (s. 267-287). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Koper, M. (2005). Zagubieni we własnych zdolnościach – problemy uczniów wszechstronnie uzdolnionych z podejmowaniem decyzji zawodowych. Niepublikowana praca magisterska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
Łaguna, M. (2010). Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Łaguna, M., Trzebiński, J. i Zięba, M. (2005). Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów PTP.
Ng, T. W., Eby, L. T., Sorensen, K. L. i Feldman, D. C. (2005). Predictors of objective and subjective career success: A meta-analysis. Personnel Psychology, 58(2), 367-408.
Qiu, Y. i Li, S. (2008). Stroke: Coping strategies and depression among Chinese caregivers of survivors during hospitalization. Journal of Clinical Nursing, 17(12), 1563-1573.
Rożnowski, B. (2009). Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy. Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Rożnowski, B. (2013). Trudności w podjęciu decyzji zawodowej przez młodzież kończącą szkoły ponadgimnazjalne i wyższe. Przegląd Psychologiczny, 56(1), 75-95.
Snyder, C. R. (2005). Hope and the meaningful life: Theoretical and empirical associations between goal directed thinking and life-meaning. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(3), 401-421.
Snyder, C. R. i Pulvers, K. M. (2001). Dr. Seuss, the coping machine, and “Oh the places you’ll go”. W: C. R. Snyder (red.), Coping with stress: Effective people and processes (s. 3-29). London: Oxford Press.
Trzebiński, J. i Zięba, M. (2003). Kwestionariusz Nadziei Podstawowej – BHI-12. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Published
2019-04-05
Section
Short Reports