Pracoholizm – istota konstruktu i trafność nomenklatury jako aktualny problem w badaniach nad zjawiskiem. Komentarz do Staszczyk i Tokarz (2015)

  • Kamila Wojdyło Polish Academy of Sciences, Institute of Psychology
Keywords: pracoholizm; uzależnienie od pracy; patologiczne zapracowanie

Abstract

Analiza wyników badań dotyczących w zapowiedzi „pracoholizmu”, w tym niektórych badań polskich, wskazuje na co najmniej trzy niepokojące stany rzeczy: (a) stosowania nierzadko błędnej nomenklatury „pracoholizm” do zjawisk niezwiązanych z uzależnieniem od pracy, (b) włączania do konceptualizacji zjawiska pracoholizmu wymiarów definiujących zdrowe zapracowanie (np. zaangażowanie w pracę), które nie różnicują pracoholizmu jako zaburzenia od zjawiska zdrowego zapracowania, (c) stosowania nietrafnej interpretacji uzyskanych rezultatów badawczych, które dotyczą zdrowego zapracowania, jako opisujących uzależnienie od pracy. W komentarzu do artykułu zawarto dyskusję dotyczącą wymienionych kwestii problematycznych.

References

Griffiths, M. D. (2005b). Workaholism is still a useful construct. Addiction Research and Theory, 13(2), 97-100.
McMillan, L. H. W., O’Driscoll, M. P., Marsh, N. V. i Brady, E. C. (2001). Understanding workaholism: Data synthesis, theoretical critique, and future design strategies. International Journal of Stress Management, 8(2), 69-91.
Mudrack, P. E. (2006). Understanding workaholism: The case of behavioral tendencies. W: R. J. Burke (red.), Research companion to working time and work addiction (s. 108-128). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Ng, T. W. H., Sorensen, K. L. i Feldman, D. C. (2007). Dimensions, antecedents, and consequences of workaholism: A conceptual integration and extension. Journal of Organizational Behavior, 28(1), 111-136.
Porter, G. (2001). Workaholic tendencies and the high potential for stress among co-workers. International Journal of Stress Management, 8(2), 147-164.
Robinson, B. E. (2007). Chained to the desk: A guidebook for workaholics, their partners and children and the clinicians who treat them. New York, NY: New York University Press.
Schaufeli, W. B., Taris, T. W. i Bakker, A. (2006). Dr. Jekyll and Mr. Hide: On the differences between work engagement and workaholism (s. 193-217). W: R. Burke (red.), Research companion to working time and work addiction (s. 193-217). Northhampton, UK: Edward Elgar.
Schaufeli, W. B., Taris, T. W. i Van Rhenen, W. (2008). Workaholism, burnout and engagement: Three of a kind or three different kinds of employee well-being? Applied Psychology: An International Review, 57(2), 173-203.
Spence, J. i Robbins, A. (1992). Workaholism: Definition, measurement and preliminary results. Journal of Personality Assessment, 58(1), 160-178.
Staszczyk, S. i Tokarz, A. (2015). Związki między wskaźnikami pracoholizmu i wypalenia zawodowego u specjalistów oraz menedżerów. Roczniki Psychologiczne, 18(4), 505-522.
Wojdyło, K. (2013). Work craving – teoria uzależnienia od pracy. Nauka, 3, 87-97.
Wojdylo [Wojdyło], K. (2015). „Workaholism” does not always mean workaholism...? – about the controversive nomenclature in the research on work addiction. Polish Psychological Bullettin, 1, 133-136.
Wojdylo [Wojdyło], K., Baumann, N., Buczny, J., Owens, G. i Kuhl, J. (2013). Work craving: A Conceptualization and Its Measurement. Basic and Applied Social Psychology, 35(6), 547-568.
Wojdylo [Wojdyło], K., Baumann, N., Fischbach L. i Engeser, S. (2014). Live to work or love to work: Work craving, and work engagement. PLOS ONE, 9(10), 1-7: e106379, doi: 10.1371/journal.pone.0106379
Published
2019-04-05
Section
Short Reports