Vision of Own Parenting in Singles and People Involved in a Romantic Relationship

  • Kamil Janowicz Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Psychology and Cognitive Science, Poland
Keywords: vision of own parenting, singles, couples, romantic relationship

Abstract

Although it is generally assumed that experiences related to being in a romantic relationship are important for forming attitudes toward being a parent, yet there has been no reliable empirical evidence for that. Two empirical studies have been conducted to examine relations between status and length of romantic relationship and vision of own parenting (VOP). The first of them was conducted on 178 teenagers and young adults aged from 18 to 32 with the use of a survey related to predictions about being a parent in the future. In the second study, conducted on 413 young people aged from 17 to 29, the Vision of Own Parenting Questionnaire (VOPQ) was used. The structure and the content of the vision of own parenting of singles and people involved in a romantic relationship were compared. Relations between time spent in this relationship and extension of the VOP were also subject to examination. The results of both studies revealed that people involved in a romantic relationship value parenthood higher than singles, have a more extended vision of their own parenting, and have a greater desire to participate in different forms of preparation for being a parent. They also predicted more positive changes in the relationship with a life partner after childbirth, and had fewer doubts about being a parent in the future. These findings support the common thought and some theoretical concepts that being in a romantic relationship is related to forming attitudes toward being a parent in the future.

References

Babiuch, M. E., & Kriegelewicz, O. (2002, September 5–8). Zależność od współmałżonka a satysfakcja małżeńska [Dependency on the spouse and marital satisfaction]. Paper presented at the 31st Scientific Congress of Polish Psychological Association, Lublin, Poland.

Bakiera, L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne? [Does growing up have to be difficult?]. Scholar.

Beisert, M. (2012). Trud dorastania seksualnego [Hardships of sexual growing up]. In M. Beisert (Ed.), Seksualność w cyklu życia człowieka [Sexuality in the human’s life cycle] (pp. 145–169). PWN.

Bloom, D. E., & Pebley, A. R. (1982). Voluntary childlessness: A review of the evidence and implications. Population research and policy review, 1(3), 203–224.

Braithwaite, S. R., Delevi, R., & Fincham, F. D. (2010). Romantic relationships and the physical and mental health of college students. Personal relationships, 17(1), 1–12.

Bowen, M. (2004). Family therapy in clinical practice. Jason Anderson.

Cieślińska, B. (2014). Bezdzietność jako styl życia [Childlessness as a lifestyle]. Pogranicze. Studia Społeczne, 24, 277–292.

Crissey, S. R. (2005). Race/ethnic differences in the marital expectations of adolescents: The role of romantic relationships. Journal of Marriage and Family, 67(3), 697–709.

Cross-Barnet, C., Cherlin, A., & Burton, L. (2011). Bound by children: Intermittent cohabitation and living together apart. Family Relations, 60, 633–647.

Dziwańska, K. (2007). Cele i plany życiowe młodzieży a rozwój perspektywy przyszłościowej – wyniki badań [Life goals and life plans and development of the future time perspective—research report]. Psychologia Rozwojowa, 12(4), 75–84.

Erikson, E. H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo [Childhood and society]. Rebis.

Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia [Identity and the life cycle]. Zysk i S-ka.

Gajtkowska, M. (2016). Rola matki jako obszar dylematów współczesnych kobiet. Badania własne [Dilemmas of contemporary women related to their maternal role. Research report]. Retrieved July 6, 2017, from http://www.repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/3696/Magdalena%20Gajtkowska%20Rola%20matki%20jako%20obszar%20dylematow%20wspolczesnych%20kobiet%20Badania%20wlasne.pdf?sequence=1

Garncarek, E. (2017). Podejmowanie decyzji o dobrowolnej bezdzietności w kontekście jakości relacji małżeńskiej [Taking a decision about voluntary childlessness in the context of marital relationship quality]. Dyskursy młodych andragogów, 18, 373–387.

Goodwin, J. S., Hunt, W. C., Key, C. R., & Samet, J. M. (1987). The effect of marital status on stage, treatment, and survival of cancer patients. Jama, 258(21), 3125–3130.

Havighurst, R. J. (1981). Developmental tasks and education. Longman.

Izdebski, Z. (2012). Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze [Sexuality of Poles in the early 21st century. Empirical study]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jacques, H. A. K., & Radtke, H. L. (2012). Constrained by choice: Young women negotiate the discourse of marriage and motherhood. Feminism & Psychology, 22(4), 443–461.

Janicka, I. (2012). Poczucie dobrostanu u osób poślubionych, kohabitujących i singli [Well-being in spouses, cohabitants and singles]. In T. Rostowska & A. Lewandowska-Walter (Eds.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie [Marriage, parenthood and health] (pp. 26–53). Wydawnictwo Adam Marszałek.

Janowicz, K. (2017). Wizja własnego ojcostwa u mężczyzn w późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. [The vision of own fatherhood in men in late adolescence and early adulthood] (Unpublished Master Thesis). Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland.

Janowicz, K. (2018). Wizja własnego ojcostwa u mężczyzn w późnej adolescencji [The vision of own fatherhood in men in late adolescence]. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, 22(3), 149–181.

Janowicz, K., & Bakiera, L. (2018). Levinsonowskie Marzenie w odniesieniu do ojcostwa. Badanie studentów w fazie nowicjatu [The Levinsonian Dream in relation to fatherhood. Research on students in the novice phase]. Psychologia Rozwojowa, 23(4), 71–90.

Janowicz, K. (in press). Zagadnienia metodologiczne związane z pomiarem wizji własnego rodzicielstwa [Metodological issuess related to the assessment of the vision of own parenting]. In L. Bakiera (Ed.), Rodzicielstwo. Ujęcie interdyscyplinarne [Parenting. An interdisciplinary view]. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Janowicz, K., Ciesielski, P., & Górska, M. (2019, March 14–15). Konstrukcja i walidacja Kwestionariusza Wizji Własnego Rodzicielstwa [Development and Validation of the Vision of Own Parenting Questionnaire]. Paper presented at the 4th Psychometric Meetings in Katowice. University of Silesia, Katowice, Poland.

Joyner, K., & Udry, J. R. (2000). You don’t bring me anything but down: Adolescent romance and depression. Journal of Health and Social Behavior, 41, 369–391.

Kucharska, M., & Janicka, I. (2018). Zależność i wsparcie od partnera a więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym [Dependence on intimate partner, social support and maternal-fetal attachment]. Polskie Forum Psychologiczne, 23(1), 139–156.

Kuryś, K. (2010). Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn [The first child birth as a critical life event in men’s and women’s life]. Impuls.

Kriegelewicz, O. (2010). Kwestionariusz Relacji do pomiaru stopnia zróżnicowania Ja – konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych [Relation Questionnaire for the assessment of the Self differentiation: Development and Validation]. Przegląd Psychologiczny, 53(4), 417–437.

Lampic, C., Svanberg, A. S., Karlstrom, P. O., & Tyden, T. (2006). Fertility awareness, intentions concerning childbearing, and attitudes towards parenthood among female and male academics. Human Reproduction, 21(2), 558–564.

Levinson, D. J. (1988). The seasons of a man’s life. Alfred A. Knopf.

Liberska, H. (2004). Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania [Teenagers’ temporal perspectives. Selected conditions]. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Maher, J. M., Dever, M., Curtin J., & Singleton A. (2004). What women (and men) want: Births, policies and choices. School of Political and Social Inquiry.

Majdzińska, A., & Śmigielski, W. (2010). Wizja własnej przyszłości zawodowej i rodzinnej studentów Uniwersytetu Łódzkiego [The vision of own family and occupational future in students of the University of Lodz]. In M. Chromińska & I. Kuropka (Eds.), Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zmian procesów demograficznych [Social and economical consequences of demographic processess] (pp. 25–42). Sekcja Analiz Demograficznych, Polish Academy of Sciences.

Majorczyk, M. (2014). Ojcostwo jako zadanie rozwojowe w życiu mężczyzny. Komunikat z badań [Fatherhood as a developmental task in a man’s life. Research report]. In B. Raszeja-Kotleba & M. Baranowska-Szczepańska (Eds.), On bez tajemnic. Problemy, analizy, perspektywy [The “He” exposed. Problems, analyses, perspectives] (pp. 41–58). Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula.

Marsiglio, W., Hutchinson, S., & Cohan, M. (2000). Envisioning fatherhood: A social psychological perspective on young men without kids. Family Relations, 49, 133–142.

Murphy, M., Glaser, K., & Grundy, E. (1997). Marital status and long-term illness in Great Britain. Journal of Marriage and the Family, 59(1), 156–164.

Ostoja-Zawadzka, K. (1999). Cykl życia rodzinnego [The cycle of a family life]. In B. de Barbaro (Ed.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny [An introduction to the systemic psychology of the family] (pp. 18–30). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przybył, I. (2001). Źródła wiedzy o rolach małżeńskich [Sources of knowledge about marital roles]. Roczniki Socjologii Rodziny, 13, 105–116.

Fleming, A. S., Ruble, D. N., Flett, G. L., & Shaul, D. L. (1988). Postpartum adjustment in first-time mothers: Relations between mood, maternal attitudes, and mother–infant interactions. Developmental psychology, 24(1), 71.

Shulman, S., & Seiffge-Krenke, I. (2001). Adolescent romance: Between experience and relationships. Journal of Adolescence, 24, 417–428.

Skoog Svanberg, A., Lampic, C., Karlstrom, P. O., & Tyden, T. (2006). Attitudes toward parenthood and awareness of fertility among postgraduate students in Sweden. Gender Medicine, 3(3), 187–195.

Skowroński, D. (2011). Psychologia rozwoju człowieka dorosłego [Psychology of adult development]. Retrieved May 16, 2017, from http://poradnictwo-psychologiczne.pl/2011/03/psychologia-rozwoju-czlowieka-doroslego

Smith, J. L., Fenwick, J., Skinner, R., Merriman, G., & Hallet, J. (2011). Young males’ perspectives on pregnancy, fatherhood and condom use: Where does responsibility for birth control lie? Sexual & Reproductive Healthcare, 2(1), 37–42.

Tanturri, M. L., & Mencarini, L. (2008). Childless or childfree? Paths to voluntary childlessness in Italy. Population and development review, 34(1), 51–77.

Thompson, R., Lee, Ch., & Adams, J. (2013). Imagining Fatherhood: Young Australian men’s perspectives on fathering. International Journal of Mens’ Health, 12(2), 150–165.

Twenge, J. M., Campbell, W. K., & Freeman, E. C. (2012). Generational differences in young adults’ life goals, concern for others, and civic orientation. Journal of personality and social psychology, 102(5), 1966–2009.

Virtala, A., Vilska, S., Huttunen, T., & Kunttu, K. (2001). Childbearing, the desire to have children, and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 16(2), 108–115.

Wacławik, S. (2012). W stronę społeczeństwa bez dzieci [Heading towards the society without children]. Palimpsest. Czasopismo Socjologiczne, 2, 22–37.

Way, S. (2012). A qualitative study exploring women’s personal experiences of their perineum after childbirth: expectations, reality and returning to normality. Midwifery, 28(5), 712–719.

Wojciszke, B. (2002). Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice [Women and men: A diverse look at the differences]. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Published
2020-10-08
Section
Articles