The Emotional Atmosphere of the Family in the Perception of the Ukrainian Youth Living without One or Both Emigrant Parents

  • Iryna Durkalevych The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: adolescents; family; labor migration; Ukraine

Abstract

The article presents the results of empirical research on the emotional problems of Ukrainian adolescents being brought up in the families affected by the syndrome of separation.

References

Belsky J.: Social-Contextual Determinants of Parenting. Encyclopedia of Early Childhood Development, http://www.child-encyclopedia.com/en-ca/parenting-skills/according-to-experts/belsky.html (2005).

Bera R.: Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych migrantów polskich, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2008.

Boćwińska-Kiluk B., Bielecka E.: Migracja a współczesny rozwój dziecka, „Pedagogika Społeczna” 2008, nr 3, s. 47-80.

Chuang S.S., Gielen U.P.: Understanding Immigrant Families From Around the World: Introduction to the Special Issue, “Journal of Family Psychology” 2009, nr 3, s. 275-278.

Danilewicz W.: Dziecko w rodzinie rozłączonej, [w:] Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, red. J.Bińczycka, B.Smolińska-Theiss, Kraków: Impuls 2005, s. 135-144.

Danilewicz W.: Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczanie wspólnoty rodzinnej, Białystok: Trans Humana 2010.

Danilewicz W.: Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach emigracyjnych, Białystok: Trans Humana 2006.

Durkalevych I.: „Zarówno tu, jak i tam?” Ku problemowi współczesnego macierzyństwa transnarodowego, [w:] Wychowanie. Profilaktyka. Terapia. Szanse i zagrożenia, red. M. Boczkowska, E. Tymoszuk, P. Zielińska, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2012, s. 115-129.

Field D.: Osobowości rodzinne: zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Logos 1996.

Gizicka D.: Społeczne postrzeganie rodzin w rozłące migracyjnej, [w:] Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, red. D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka, Lublin: KUL 2010, s. 13-32.

JanPaweł II: List do Rodzin, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 1994.

Kozdrowicz E.: Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej, „Zeszyty Metodyczne” 2008, nr 8, s. 21-35.

Kozdrowicz E.:Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej. Skrypt dla studentów pedagogiki (pedagogika społeczna, pedagogika opiekuńcza), Warszawa: WUW 1989.

Marienko B.: Psykhichne zdorovja v period suspilnoji transformaciji, [w:] Psykhologija zdorovja: teorija i praktyka, red. I. Galecka, T. Sosnovski, Lviv: LNU 2006, s. 85-88.

Olearczyk T.E.: Sieroctwo i osamotnienie, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007.

Parreńas R.S.: Transnational Mothering: A Source of Gender Conflicts in the Family, “North Carolina Law Review” 2010, nr 88, s. 1825-1856.

Parreńas R.S.: Understanding the Backlash: Why Transnational Migrant Families are Considered the „Wrong Kind of Family” in the Philippines 2006, http://globalchild.rutgers.edu/pdf/Salazar%20Parrenas%20Research%20Note.pdf (20.03.2012).

Proniuk O.: Stan suchasnoji ukrajin'skoji trudovoji emigraciji: Italija, Ivano-Frankivs'k: Nowa Zoria 2007.

Romashchenko T.: Aktualni problemy suchasnoji ukrajin'skoji zarobitchan'skoji emigraciji, „Ekonomika Ukrajiny” 2007, nr 8, s. 84-89.

Stasiak H.: Kształty i wnętrza rodziny, Warszawa: Wiedza Powszechna 1975.

Suárez-Orozco C., Todorova I.L.G., Louie J.: Making up for Lost Time: The Experience of Separation and Reunification among Immigrant Families, „Family Process” 2002, nr 4, s. 625-643.

Sulivan A.: Widchuwajuchy sercebyttia migranta, Lviv: Artos 2009.

Szokało O.: Misija chetvertoji khvyli, [w:] Ukrajin'ska nacija i nacionalna ideja, http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/oiu/2009_3-4/7-Shok.pdf (20.10. 2011).

Urbańska S.: Transnarodowość jako perspektywa ujęcia macierzyństwa w warunkach migracji, [w:] Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, red. K.Slany, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008, s. 75-85.

Wilk J.: Pedagogika rodziny, Lublin: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska 2002.

.3,5 mln ukrain's'kykh ditej – socialni syroty, ZAHIDNET, http://deti.zp.ua/show_article.php?a_id=505309 (10.12.2011).

Published
2021-02-08
Section
Articles