Marriage and Family Counseling Attempt of Specific Initiatives for the Family Based on a Training Program for Polish Community Centers

  • Andrzej Pryba University of Adam Mickiewicz in Poznań
Keywords: counseling; family counseling; training program

Abstract

Family and marriage counseling is extremely important. It is necessary. On the one hand, it is to help people who are preparing to enter into the sacrament of marriage, but on the other hand it is to help married couples experiencing various crises. The quality of future marriage and family life depends on this preparation for the sacrament of marriage. In addition, accompanying spouses in a variety of difficult times is extremely important for the quality of their life together. In the era of the depreciation of the sacrament of marriage, pro-divorce mentality, the issue seems to be very important and therefore counseling and competent people are needed.

References

Dziewiecki M.: Antropologiczne podstawy poradnictwa psychologiczno-religijnego, [w:] J. Makselon (red.), Poradnictwo psychologiczno-religijne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2001, s. 11-26.

Dziewiecki M.: Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, Radom: Wydawnictw Diecezjalne „Ave” 1999.

JanPaweł II: Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Watykan 1981.

Konferencja Episkopatu Polski: „Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin”, Warszawa: Fundacja „Vita Familiae” 2003.

Krzysteczko H.: Poradnictwo duszpasterskie. Teoria i praktyka rogeriańskiego kontaktu pomocowego, Katowice: Wydawnictwo „Powiernik Rodzin” 1998.

Makselon J.: Optymalny model poradnictwa psychologiczno-religijnego?, [w:] J. Makselon (red.), Poradnictwo psychologiczno-religijne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2001, s. 59-69.

Mierzwiński B.: Rodzin duszpasterstwo, [w:] R. Kamiński (red.), Leksykon Teologii Pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 737-743.

Pryba A.: Rodzinie trzeba pomóc – zadania duszpasterskie, „Studia nad Rodziną” 1(1999), s. 127-132.

Sujak E.: Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1988.

Szewczyk W.: Poradnictwo jako kontakt pomocny, „Ateneum Kapłańskie” 85(1993), s. 67-74.

Szewczyk W.: Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, [w:] E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego 1999, s. 343.

Szewczyk W.: Poradnictwo rodzinne – osobowy kontakt pomocny, „Homo Dei” 1(1999), s. 52-61.

Szewczyk W.: Poradnictwo rodzinne. Program szkoleniowy dla Ośrodków Polonijnych, Hannover–Tarnów: Zakład Graficzny „Drukarz” w Tarnowie 2011.

Szewczyk W.: Program szkoleniowy w zakresie poradnictwa rodzinnego dla ośrodków polonijnych, Tarnów–Hannower: Zakład Graficzny „Drukarz” w Tarnowie 2007.

Szewczyk W.: Skuteczne pomaganie terapeutyczne. Model Gerarda Egana, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 12 (1993), s. 321-332.

Published
2021-02-08
Section
Articles