Fatherhood in the Early Twenty-First Century – A Crisis of Fatherhood and „New” Fatherhood

  • Katarzyna Zielińska-Król The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: fatherhood; new fatherhood; engaged fatherhood; the crisis of fatherhood

Abstract

Parenthood used to be and in fact still is identified mostly with motherhood, not only in common thinking, but also in interdisciplinary studies. Until quite recently the main areas of reflection and discussion concerning parenthood were: the maternal instinct, maternity leave, maternal love and maternal bond. However, a change has been observed within the last decade. Now, the term fatherhood or the „new” fatherhood is becoming the subject of studies and analyses within the family studies (although it must be noted that the main focus is still on motherhood).

The subject of fatherhood has been presented from the point of view of the evolution of fatherhood, the reasons of the crisis of fatherhood, and the characteristic of the „new” fatherhood. This article discusses the „new” (engaged) fatherhood as a currently promoted vision of the father role model.

References

Arcimowicz K.: Przemiany męskości w kulturze współczesnej, [w]: M.Fuszera (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Warszawa 2008, s. 21-23.

Arnold S.: How Involved is Involved Fathering? An Exploration of the Contemporary Culture of Fatherhood, “Gender & Society”, 2007, nr 21, s. 508-527.

Augustyn J.: Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2002.

Bly R.: Żelazny Jan, Poznań 1993.

Braun-Gałkowska M.: Być ojcem, [w]: D. Kornas-Biela, Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, s. 201-210.

Canfield K.: Serce ojca. Jak być dobrym ojcem, Warszawa 2007.

Delumeau J., Roche D.: Historia ojców i ojcostwa, Warszawa 1995.

Fijałkowski W.: Ojcostwo na nowo odkryte, Pelplin 1996.

Fuszera M.: Wstęp, [w]: M. Fuszera (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Warszawa 2008, s. 65.

Gałażewska E.: Płeć i antropologia. Kulturowa koncepcja płci w ujęciu Margaret Mead, Toruń 2005.

JanPaweł II: List do Rodzin, Rzym 1994.

Jundziłł J.: Teoretyczne problemy wychowania w rodzinie rzymskiej (III w. p.n.e. – III w. n.e.), Bydgoszcz 1987.

Kimmel M. S.: Foreword, [w]: S. Craig (Ed.), Masculinity and the Media, London 1992, s. XI-XII.

Kołakowski L.: Nasza wesoła apokalipsa. Kazanie na koniec wieku, „Gazeta Wyborcza”, 25-26 X 1997, s. 8-10.

Krajewska A.: Konteksty ojcostwa, [w]: M. Fuszera (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Warszawa 2008, s. 69, 70-72, 78.

Kublik A.: Szklana pułapka płci, czyli jak kobiety i mężczyźni za wiele od siebie wymagają, „Gazeta Wyborcza” 2012, nr 120, s. 13.

Legaut M.: Żyć, aby być, Warszawa 1977.

Majka-Rostek D.: Zaangażowane ojcostwo – specyfika współczesnego wzorca kulturowego, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2786 (20.06.2012).

Malinowski B.: Seks i stłumienie w społecznościach dzikich, Warszawa 1987.

Ossowska A.: Moralistyka okresu wczesnego Cesarstwa Rzymskiego wobec problemów wychowania w rodzinie, Bydgoszcz 2000, s. 115-118.

Podgórska J.: Tata w pancerzu, „Polityka” 2007, nr 2615, s. 71-73.

Pulikowski J.: Czy w dzisiejszych czasach warto być ojcem?, [w]: D.Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, s. 95.

Rogosz-Kaczkowska M., Minowski P.: Uczestnictwo ojca wporodzie, „Problemy Rodziny” 2000, nr 6, s. 31.

Szlendak T.: Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010.

Witczak J.: Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1992.

Znaniecki F.: Socjologia wychowania, Warszawa 2001.

Published
2021-02-08
Section
Articles