Hierarchization in the Family Community – the Historical Development of the Idea

  • Małgorzata Wyżlic The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: marriage, family, Fathers of the Church, family system

Abstract

The contemporary multitude of options in the way of leading marital life, the new patterns of marital relations that appear, may incline one to ask the question about what is the current line-up in a Christian marriage. Over the centuries the answer to this question was given in various ways. What distinguishes the Catholic concept of marriage is the conviction that the marital relation should be interpreted through the mystery of the bond between Christ and the Church.

References

Bajda J.: Rodzina w planie Bożym. Aspekt teologiczno-morlany, [w:] Ewangelizacja, red. J. Krucina, Wrocław 1980, s. 115-129.

Biblia o rodzinie, red. G. Witaszek, Lublin 1995.

Częsz B.: Małżeństwo i dziewictwo według św. Metodego z Olimpu, VoxP 1985, z. 8-9, s. 127-134.

Drączkowski F.: Świętość małżeństwa i rodziny, według Klemensa Aleksandryjskiego, VoxP 1985, z. 8-9, s. 95-126.

Eckmann A.: Starożytna rodzina grecka i rzymska, VoxP 1985, z. 8-9, s.30-49.

Eckmann A.: Wielkość i godność kobiety według św. Augustyna, [w:] Symbol apostolski w pismach św. Augustyna, red. A. Eckmann, Lublin 1999 s. 171-182.

Ewangelizacja, red. J. Krucina, Wrocław 1980.

Flandrin J. L.: Historia rodziny, Warszawa 1998.

Grześkowiak J.: Misterium małżeństwa. Sakrament małżeństwa jako symbol przymierza Boga z ludźmi, Poznań 1996.

Jundziłł J.: Ideał żony i matki w „Wyznaniach” św. Augustyna a klasyczne wzory rzymskie, VoxP 8(1988), z. 15, s. 817-829.

Kudasiewicz J.: Mężowie miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół, VoxP 1985, z. 8-9, s. 81-88.

Landwójtowicz P.: Samotne macierzyństwo. Studium pastoralne, Opole 2004.

Naumowicz J.: Stosunek św. Ambrożego do małżeństwa i życia rodzinnego, VoxP 1985, z. 8-9, s. 135-140.

Parysiewicz B.: Rola matki w przedsoborowym nauczaniu Kościoła, RTK 6(1997), s. 185-195.

Paweł VI: „Rodzina szkołą świętości”. Przemówienie do małżeństw zgromadzonych w ruchu „Equipes Notre Dame” z dnia 4.05.1970 roku, AK 84(1995), s.3-16.

Pernoud R.: Kobieta w czasach katedr, Warszawa 1990.

Rubinkiewicz R.: Pozycja społeczna kobiety w świetle Ewangelii, ZNKUL 38(1995), nr 1-2, s. 55-64.

Sikora A.: Rodzina w „Tablicach domowych”, [w:] Biblia o rodzinie, red. G.Witaszek, Lublin 1995, s. 47-67.

Sobczak A.: Sakrament małżeństwa – krótki rys historyczny, http://www.kuria.lomza.pl/sad/index.php?wiad=6.

Winniczuk L.: Kobiety świata antycznego, Warszawa 1973.

Wojtyła K.: Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001.

Wójtowicz H.: Zadania rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu św. Jana Chryzostoma, VoxP 1985, z. 8-9, s. 201-214.

Published
2021-02-04
Section
Articles