Wychowawcze aspekty rodzicielstwa jako realizacji Bożego powołania

  • Józef Stala Pontifical University of John Paul II in Krakow
Keywords: parenthood; education; vocation; marriage; family

Abstract

[Abstrakt tylko w j. niemieckim / Abstract only in German]

Erzieherische Aspekte der Elternschaft unter dem Blickwinkel der Realisierung der Göttlichen Berufung

Die Geschichte der Menschheit verläuft ebenso wie die menschliche Heilsgeschichte durch die Familie. Darum stellt die Familie unter den vielen Wegen der Kirche den ersten und in vielerlei Hinsicht auch den besten Weg dar. Selbst wenn sich jemand dafür entschieden hat allein zu leben, bleibt die Familie doch sein existenzieller Horizont als diejenige Gemeinschaft, auf der das gesamte Leben basiert. Die wichtigste Aufgabe der Familie im Rahmen ihres Mitwirkens an einer Zivilisation der Liebe besteht offensichtlich darin, den Begriff der Elternschaft in einem vertieften Sinn zu verstehen.

Im vorliegenden Artikel wurde das Problem aufgegriffen, dass die Elternschaft die Realisierung der göttlichen Berufung sein muss und welche Konsequenzen sich daraus für die Erziehung ergeben. Zunächst wurde dargelegt, wie die christliche Berufung im Allgemeinen zu verstehen ist, bevor in diesem Licht die Berufung zu einem Leben in Ehe und Familie betrachtet wurde. Im Anschluss daran wurde erläutert, dass die Berufung zu einem Leben in Ehe und Familie ein Geschenk aber auch eine Aufgabe darstellt. Dagegen bezieht sich der letzte Punkt auf die elterliche Liebe, die ihren Ausdruck auf ganz unterschiedliche Weise als mütterliche oder väterliche Liebe finden kann.

References

Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II, red. K. Gryz, Kraków 2004.

Człowiek w społeczności. Refleksje nad społecznym nauczaniem Jana Pawła II, red. L. Dyczewski, Niepokalanów 1988.

Dziecko i rodzina. Społeczne powinności opieki i wychowania, red. U. Gruca-Miąsik, Rzeszów 2007.

Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II, red. J. Żukowicz, Kraków 1985.

Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2005.

JanPaweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do początku, red. T. Styczeń, Lublin 1998.

Majdański K.: Wspólnota życia i miłości, Poznań–Warszawa 1983.

Małżeństwo – przymierze miłości, red. J. Misiurek, W. Słomka, Lublin 1995.

Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, red. J. Stala, E. Osewska, Radom 2006.

Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny?, red. W. Korzeniowska, A. Murzyn, H.Lukasova-Kantorkova, Kraków 2006.

Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, Poznań 2009.

Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, red. B. Muchacka, Kraków 2008.

Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, red. J. Żukowicz, Kraków 1990.

Rodzina we współczesności, red. A. Ładyżyński, Wrocław 2009.

Rodzina wobec zagrożeń, red. M. Duda, Kraków 2008.

Rodzina – w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji. Szkice monograficzne, red. W. Korzeniowska, A. Murzyn, U. Szuścik, Katowice 2007.

Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1998.

Stala J.: Familienkatechese in Polen um die Jahrhundertwende. Probleme und Herausforderungen, Tarnów 2008.

Stala J.: Katecheza o małżeństwie i rodzinie w Polsce po Soborze WatykańskimII. Próba oceny, Tarnów 2004.

W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne, red. J. Stala, E. Osewska, Tarnów 2007.

Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, red. A. W. Janke, Toruń 2008.

Published
2021-02-04
Section
Articles