The Role of Sexual Education and of Health Prophylaxis in the Family and Social Dimension in the Context of the High Incidence of Cervical Cancer and Aids, with the Consideration of Elements of the Teaching of the Church

  • Rafał Pastwa The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: cervical cancer; ecological sphere of sexuality; IVF (In Vitro Fertilisation); HPV (Human Papilloma Virus); HIV (Human Immunodeficiency Virus); AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome)

Abstract

Sexual education takes a very important part in human development. The integral dimension of sexuality should be constantly presented from its positive side. Nobody must be persuaded to realize the necessity of medical and biological education of young people and adults as it is simply a necessity nowadays. Prophylaxis concerning HPV and HIV is indispensable. However, next to medical attitudes ethical and moral factors must be taken into consideration. Education itself will not be enough without a firm model of living created by societies and families.

  Some Catholic theologians state that as far as human sexuality and sexual ethics is concerned, a kind of ecological sphere of sexuality exists. According to Prof. Włodzimierz Fijałkowski, ecology stands on guards of living in harmony with nature. Any prophylactic campaign cannot be carried on in an intimidating tone. Women must be informed about the importance and necessity of prophylactic examinations against cancer and of vaccines.

References

Biesaga T.: Błąd antropologiczny oraz zagrożenia życia i cielesności człowieka, [w:] Ku rozumieniu godności człowieka, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2008.

Brzeziński T.: Higiena indywidualna i społeczna, choroby zakaźne i walka z nimi, [w:] Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 2004.

Fijałkowski W.: Ku afirmacji życia, Lublin 2003.

Fijałkowski W.: Rodzicielstwo w zgodzie z naturą. Ekologiczne spojrzenie na płciowość, Poznań 1999.

Fuchs J.: Czy istnieje katolicka moralność medyczna?, tłum. J. Zakrzewski, [w:] Bioetyka naglące pytania, red. P. Aszyk, Warszawa 2005.

Ginekologia Polska. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące szczepienia przeciwko zakażeniom HPV. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 2009 (reprint).

Gocko J.: Elementy polityki prorodzinnej państwa, [w:] Miłość, wierność iuczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła, red. K. Jeżyna, T.Zadykowicz, Lublin 2006.

JanPaweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała asakramentalność małżeństwa, red. T. Styczeń, Lublin 2008.

Kongregacja Nauki Wiary: „Donum vitae” (22 II 1987 r.).

Kongregacja Nauki Wiary: Instrukcja „Dignitas personae” dotycząca niektórych problemów bioetycznych (8 IX 2008 r.).

Koran. W przekładzie z języka arabskiego Józefa Bielawskiego na podstawie tekstu kairskiego z 1342 h. (1923 r.), Warszawa 2009.

Lacroix X.: Seksualność w czasach Aids, [w:] Bioetyka naglące pytania, red. P. Aszyk, tłum. T. Kot, Warszawa 2005.

Medycyna, [w:] Mała encyklopedia medycyny, t. 2, Warszawa 1988, s. 645.

Meilaender G.: Bioethics. A Primer for Christians, Secon Edition. Grand Rapids, MI–Cambridge, UK: William B Eerdmans 20052.

Munoz N., Bosch F. X., De Sanjose S., Herrero R., Castellsague X., Shah K. V., [w:] Epidemiologic Classification of Human Papillomavirus Types Associated with Cervical Cancer, „New England Journal of Medicine” 2003(348), s. 518-527.

Nowosad S.: Odnowa anglikańskiej teologii moralnej w XX w., Lublin 2001.

Rubinkiewicz R.: Rodzina jako środowisko wychowawcze, [w:] Biblia orodzinie, red. G. Witaszek, Lublin 1997.

Singer P.: Etyka praktyczna, Warszawa 2007.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP): Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) i szczepionki przeciwko HPV: szczegółowe informacje dla decydentów i pracowników służby zdrowia. Inicjatywa na rzecz Badań nad Szczepionkami. Departament ds. Immunizacji, Szczepionek i Leków Biologicznych. Polska 2008.

Wojtyła K.: Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1960.

Wróbel J.: Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych, Kraków 1999.

Published
2021-02-04
Section
Articles