Rights of the Child and the Problem of Hunger in a Globalized World

  • Jerzy Koperek The John Paul II Catholic University of Lublin
  • Adam Koperek University of Social Sciences in Łódź
Keywords: children rights; problem of hunger; globalisation

Abstract

Children's rights, like women's rights, should be treated as human rights. The basic right of the child, together with the right to life, is the right to food and freedom from hunger. However, it appears that securing the children's rights is one of the important global issues in the contemporary world. Statistics report alarming information about starving children, among whom 15 million human beings die from hunger every year. The issue is undoubtedly important in the context of broad global problems facing the world today. At the same time it reflects the need to protect human rights, starting from the most vulnerable human beings, namely children deprived of the possibility to live and develop. The present study considers these matters in the context of the following issues: 1. Children's rights protection in the international documents; 2. Children's hunger as a global problem; 3. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in the struggle against hunger and malnutrition among children; 4. Social justice and solidarity as the basis for anti-hunger campaign in the world.

References

Europejska Karta Socjalna, Turyn, 18 października 1961.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) [COAG], Biosecurity in Food and Agriculture [Biobezpieczeństwo Żywności i Rolnictwa]. Committee on Agriculture 17th Session, Rome 31 March-4April 2003; ftp://ftp.fao.org/unfao/bodies/coag/coag17/ (15.06.2011).

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Policies and Institutions to Support Smallholder Agriculture. Committee on Agriculture, 22nd Session, Rome, 16-19 June 2010.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Raport w sprawie przewidywanych konsekwencji wzrostu cen zbóż, Rzym 2008.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Report of the 21st Session of the Committee on Agriculture, Rome, 22-25 April 2009.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome Declaration on World Food Security, Rome, 13 November 1996; http://www.fao.org/wfs/ (15.06.2011).

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Special Programme for Food Security /SPFS/; http://www.fao.org/spfs/about_spfs/mission_spfs/en/ (15.06.2011).

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), The State on Food and Agriculture, Rome 2009.

JanPaweł II, Audiencja dla uczestników 32 Konferencji FAO, Watykan, 5grudnia 2003.

JanPaweł II, Homilia Ojca Świętego podczas beatyfikacji Bolesławy Lament, Białystok, 5 czerwca 1991.

JanPaweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław, 1 czerwca 1997.

JanPaweł II, Orędzie Urbi et Orbi, Boże Narodzenie 2001.

JanPaweł II, „Walka z głodem – to problem najważniejszy i najpilniejszy”. Przemówienie do organizacji FAO, Rzym, 12 listopada 1979, [w:] JanPaweł II, Nauczanie Papieskie, t.II, cz. 2, 1979, s. 543.

Karta Narodów Zjednoczonych, San Francisco, 26 czerwca 1945.

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. z 23 grudnia 1991 r., nr 120 poz.526.

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, Nowy Jork 16 grudnia 1966.

„My a Trzeci Świat”, 2002, nr 9 (październik).

PAP. PU, grudzień 2004; grudzień 2008; luty 2007.

PAP/onet.pl (13.04.2008).

„Pomagamy. Nowoczesne Pismo Wolontariuszy”; www.pomagamy.pl

Protokół dodatkowy do Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczący Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych „Protokół z San Salvador”, San Salvador, 17 listopada 1988.

Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w sprawie przewidywanych konsekwencji wzrostu cen zbóż, „Rzeczpospolita”; onet.pl (12.12.2008).

www.przewodniczacy.episkopat.pl – serwis internetowy abpa Józefa Michalika.

Published
2021-02-04
Section
Articles