Active Learning Serving Family

  • Jarosław Jęczeń The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: active learning; new communication; family; generation Y

Abstract

[Abstrakt tylko w j. polskim / Abstract only in Polish]

Nowe media, ukształtowane przez człowieka, teraz kształtują jego samego. Internet kształtuje aktywne nauczanie (w obszarze nauczania) i nowy styl komunikowania w ogóle (w obszarze kultury życia). Interesująca jest także inna relacja, jaka zachodzi pomiędzy aktywnym nauczaniem a interaktywnością. Nauczanie jest częścią stylu życia człowieka, częścią kultury. Zatem aktywne nauczanie zawiera się w interaktywnym stylu życia, zwłaszcza młodego pokolenia, określanego mianem generacji Y. Interaktywność wpływa na aktywne nauczanie i jednocześnie aktywne nauczanie wymusza niejako na stylu życia człowieka nowe zastosowania interaktywności w konkretnych metodach i sposobach docierania do młodego człowieka.

Aktywne nauczanie musi być zatem częścią stylu życia każdej rodziny, w której są dzieci. To nauczanie prowadzi do większej interaktywności pomiędzy członkami rodziny, tym samym do skutecznego porozumiewania się między rodzicami a dziećmi, inaczej: między pokoleniem Boomers (dziadkowie) i Generation X (rodzice) a Generation Y. Prowadzi do zaistnienia w rodzinie tych komponentów, które stanowią o aktywnym nauczaniu: wymiana doświadczeń i dialog. Aktywne nauczanie zmienia relacje pomiędzy członkami rodziny, tym samym zmienia współczesną rodzinę.

References

Caron A. H., Caronia L.: Moving Cultures. Mobile Communications in Everyday Life, Montreal: McGill-Queen's University Press 2007.

Ellerman D., Denning S., Hanna N.: Active Learning and Development Assistance, “Journal of Knowledge Management” 5(2001), Issue 2, p.171-179.

Essential McLuhan, Eds. E. McLuhan, F. Zingore, Toronto 1995.

Flew T.: New media, Oxford: Oxford University Press 2008.

Griffin E.: Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk: GWP 2002.

Jęczeń J.: Family in Mass Media World, [in:] Człowiek – kultura – rodzina a Internet, Ed. R. Podpora, Lublin: Gaudium 2007, p. 130-145.

Jęczeń J.: Nowe media – nowa perspektywa oglądu człowieka i rodziny, [in:] Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, Eds. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, p. 53-54.

Kline D.: I Blog, Therefore I Am, [in:] Blog! How the Newest Media Resolution is Changing Politics, Business, and Culture, Eds. D. Kline, D. Burstein, New York: CDS Books 2005.

Lenhart A., Madden M., Macgill A. R., Smith A.: Teens and Social Media. The Use of Social Media Gains a Greater Foothold in Teen Life as They Embrace the Conversational Nature of Interactive Online Media, Washington, DC: Pew Internet and American Life Project 2007.

McLuhan M.: Hot & Cool, Ed. G. Stearn, New York 1967.

McLuhan M.: Understanding Me. Lectures and Interviews, Toronto: Anansi 2003.

Published
2021-02-04
Section
Articles