Models of Marriage and Family Chosen by Adolescents at the Stage of Closer andDirect Preparation for Life in Marriage and Family

  • Małgorzata Wyżlic The John Paul II Catholic University of Lublin
  • Julia Gorbaniuk The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: marriage; family; preparation for marriage and family; model of marriage and family; family values

Abstract

The young man goes through some preparative stages for life in marriage and family. They are made up of his maturation and readiness to make permanent decisions. Now aside to the family, the Church and school the mass media have become important in this process. They fulfil not only entertaining and informative functions but also educational. Now when preparation for marriage and family is at stake, such values are important that determine a concrete model of marriage and family. It is interesting to know which models of marital life and preferred by young people at the stage of a closer and direct preparation for life in marriage and family. How important are their age and living circumstances in this choice? The studies presented in this paper become an additional point for further analyses and considerations how to bring the Christian model of marriage and family to those are preparing themselves for marriage.

References

Adamski F.: Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa, Warszawa 1970.

Adamski F.: Duchowość życia małżeńsko-rodzinnego, [w:] Miłość – małżeństwo – rodzina, red. F. Adamski, Kraków 1978, s. 188-201.

Adamski F.: Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1982.

Adamski F.: Katolicki model rodziny a współczesna rodzina polska. Badania w Katedrze Socjologii Rodziny, [w:] Z badań nad rodziną, red. T. Kukołowicz, Lublin 1984, s. 190-195.

Adamski F.: Rodzina między sacrum a profanum, Poznań 1987.

Braun-Gałkowska M.: Wychowanie do małżeństwa i rodziny, [w:] Jan Paweł II. „Familiaris consortio”. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń, Lublin 1987, s. 181-193.

Drożdż A.: Rodzina a współczesne modele etyczno-kulturowe, Lublin 2002.

Grześkowiak J.: Misterium małżeństwa i rodziny. Sakrament małżeństwa jako symbol przymierza Boga z ludźmi, Poznań 1993, s. 99-100.

Meissner K.: Świętość i sakramentalność małżeństwa, [w:] Studium rodziny, zebrał T. Rzepecki, Poznań 1999, s. 63-77.

Półtawska W.: Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, Kraków 2002.

Wyżlic M.: Model rodziny w telenowelach Delii Fiallo, Lublin 2007.

Wyżlic M.: Wpływ oglądania seriali telewizyjnych na preferowane przez młodzież wartości rodzinne, [w:] Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, red. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz, Lublin 2009, s. 105-118.

Published
2021-02-04
Section
Articles