The Ethical Aspects of Communication in the Context of the Pediatric Palliative Care

  • Włodzimierz Wieczorek The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: the pediatric palliative care; the ethical aspects of the palliative care; the sense of suffering; the truth telling the patients; the rights of the patient; the patient as the person

Abstract

The aim of the article is to describe the moral obligation in the context of the pediatric palliative care. The practical aim is to answer the question about proper attitude of the family and the medical staff toward a dying child. The answers take into account the right of the child to the truth about his or her physical state, the possibility of taking part in the decision making process and the spiritual care of the dying children. The theoretical reflections are confronted with the empirical survey among the Warsaw physicians. The answers for the twelve questions of the questionnaire illustrate the practice of the doctors who deal with the sick children and their families.  

References

Barth K.: The Will to Be Healthy, [w:] On Moral Medicine. Theological Perspectives in Medical Ethics, Eds. S. E. Lammers, A. Verhey, Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company 1987, s. 6-10.

Bartoszek A.: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2000, s. 169-187.

Binnebesel J.: Opieka nad dzieckiem przewlekle i terminalnie chorym – wyzwanie dla pedagogiki specjalnej, [w:] Od tradycjonalizmu do ponowoczesności, red. E. Górniewicz, A. Krauze, Olsztyn 2002, s. 365-374.

Block B. L.: Człowiek chory przewlekle i terminalnie. Doświadczenie cierpienia egzystencjalnego w chorobie nowotworowej. Jak nieść pomoc duchową ciężko chorym i umierającym?, [w:] Środowiska specjalnej troski, red. M. Kalinowski, Lublin 2003, s. 58-68.

Brown E.: Loss, Change and Grief. An Educational Perspective, London 1999.

Chrostowski W.: Duchowe aspekty paliatywnej opieki pediatrycznej, „Collectanea Theologica” 3(1999), s. 101-116.

Fujii Y. [i in.]: Analysis of the Circumstances at the End of Life in Children with Cancer: A Single Institution's Experience in Japan, „Pediatrics International” 45(2003), nr 1, s. 54-59.

Hilden J. M., Watterson J., Chrastek J.: Tell the Children, „Journal of Clinical Oncology” 18(2000), nr 17, s. 3193-3195.

Komp D. M.: I dziecko będzie je prowadzić. Dzieci z nowotworem uczą, jak mieć nadzieję, Warszawa 1997.

Kreicbergs U., Valdimarsdottir U., Onelov E., Henter J., Steineck G.: Talking about Death with Children who Have Severe Malignant Disease, „The New England Journal of Medicine” 351(2004), nr 12, s. 1175-1186.

McCallum D. E., Byrne P., Bruera E.: How Children Die in Hospital, „Journal of Pain and Symptom Management” 20(2000), nr 6, s.417-423.

Peberdy A.: Spiritual Care of Dying People, [w:] Death, Dying and Bereavement, Eds. D. Dickenson, M. Johnson, London 1993, s. 210-222.

Potts S.: Everylife: Death, Bereavement and Life Through the Eyes of Children, Parents and Practitioners, Wiltshire 2005.

Potts S., Fairbairn G.: Spiritual Needs in Pediatric Palliative Care: Communicating Ethically with Dying Children (Seminarium z udziałem prof. G.Fairbairn, KUL 28 kwietnia 2009 r., arch. autora art., s. 2).

Ramsey P.: Preface to „The Patient as Person”, [w:] On Moral Medicine. Theological Perspectives in Medical Ethics, Eds. S. E. Lammers, A. Verhey, Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company 1987, s. 41-44.

Wendler D. S.: Assent in Pediatric Research: Theoretical and Practical Considerations, „Journal of Medical Ethics” 32(2006), s. 229-234.

Wieczorek W.: Medycyna i teologia. Czy studium teologiczne może mieć pozytywny wkład w proces terapii?, RT 53(2006), z. 10, s. 25-44.

Wieczorek W.: Znaczenie życia sakramentalnego w duchowym rozwoju rodziny, [w:] Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, red. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz, Lublin 2009, s.153-163.

Wirsching M.: Wokół raka. Pacjent – rodzina – rak – opieka medyczna, Gdańsk: GWP 1994.

Witkowski T.: Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych (13 rodzajów niepełnosprawności), Warszawa: MDBO 1993, s. 137-172.

Wolfe L.: Discussing Death with a Dying Child, „CA: A Cancer Journal for Clinicians” 55(2005), nr 1, s. 2-3.

W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, red. K. Szczygieł, Tarnów: Biblos 1998.

Published
2021-02-04
Section
Articles