Indications, Principles and Opportunities to Participation in Psychotherapy

  • Krzysztof Ciepliński The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: psychotherapy; ICD-10; diagnosis in psychotherapy; methods of psychotherapy; ethics in psychotherapy; psychotherapy and spirituality

Abstract

The article provides basic information to help family members take advantage of psychotherapy. The author argues the significance of psychotherapy in the current culture. Based up on selected definitions of psychotherapy and International Classification of Diseases (ICD-10) the author describes which groups of disorders can we cured by this form of treatment. The paper debates about the main schools and practical forms of psychotherapy. Moreover advises useful methods in the process of decision making, by seeking professional psychological help. In the last part of the article one discusses some of the most significant, ethical and anthropological aspects of the process of psychotherapy.

References

Aleksandrowicz J. W.: Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości, Kraków: Wyd. UJ 2002.

Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się, red. B. Józefik, Kraków: Wyd. UJ 1999.

Biuro Regionalne dla Europy Światowej Organizacji Zdrowia. Plan Działań na rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Europy, Warszawa: Instytut Psychiatrii iNeurologii 2005.

Ciepliński K.: Wolność jako kategoria psychologiczno-egzystencjalna, [w]: K psychologii osobneho subjektu. Podmiot-osoba. W kierunku psychologii podmiotu osobowego. II Sympozjum Polsko-Słowackie. Trnava–Lublin, Trnava: Trnavska Univerzita 2001, s. 27-35.

Ciepliński K.: Doświadczanie wolności. Empiryczna analiza wybranych uwarunkowań psychologicznych (mps pracy doktorskiej, Lublin, BU KUL 2004).

Ciepliński K., Popielski K.: Zagadnienie ludzkiej wolności w ujęciu wybranych współczesnych polskich teoretyków myśli psychologicznej, [w:] Wartości dla życia, red. K.Popielski,Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 473-483.

Corey G., Schneider-Corey M.: Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, tłum. W. Kampert, Warszawa: PTP 1995.

Crane D. R.: Podstawy terapii małżeństw, Gdańsk: GWP 2002.

Czabała J. Cz.: Czynniki leczące w psychoterapii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.

Frankl V. E.: Homo patiens, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1998.

Grzesiuk L.: Wprowadzenie, [w:] Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, red. L. Grzesiuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994, s.11-12.

Gustafson J. P.: Terapia długo- czy krótkoterminowa, tłum. M. Kacmajor, Gdańsk: GWP 2001.

Killingmo B.: Psychoanalityczna metoda leczenia. Zasady i pojęcia, tłum. J.Kubitsky, Gdańsk: GWP 1995.

Kokoszka A.: Zaburzenia nerwicowe – postępowanie w praktyce ogólnolekarskiej, Kraków: Wyd. Medycyna Praktyczna 1998.

Kratochwil S.: Terapia małżeńska, tłum. E. M. Šrajerowá, Gdańsk: Wyd. Via Medica 2006.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja 10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, red. przekładu: S. Pużyński, J.Wciórka, Kraków–Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. Instytut Psychiatrii i Neurologii 2000.

Namysłowska I.: Terapia rodzin, Warszawa: IPiN 2000.

Podstawy terapii grupowej, red. H. S. Bernard, K. R. MacKenzie, tłum. W. Kampert, Gdańsk: GWP 2000.

Popielski K..: Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Lublin: RW KUL 1994.

Popielski K.: Psychologia egzystencji. Wartości w życiu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008a.

Prochaska J. O., Norcros J. C.: Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna, tłum. D. Golec [i in.], Warszawa: IPZ PTP 2006.

Psychoterapia. Praktyka, red. L. Grzesiuk, Warszawa: Eneteia. Wyd. Psychologii iKultury 2006, s. 17-72.

Satir V.: Terapia rodziny. Teoria i praktyka, tłum. O. Waśkiewicz, Gdańsk: GWP 2000.

Szczukiewicz P.: O pomaganiu i psychoterapeutach. Kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2005.

Tryjarska B.: Psychoterapia grupowa, [w]: Psychoterapia. Praktyka, red. L.Grzesiuk, Warszawa: Eneteia. Wyd. Psychologii i Kultury 2006, s. 17-72.

Wartości dla życia, red. K. Popielski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008b.

Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, red. B. De Barbaro, Kraków: Wyd. UJ 1999.

Vinogradov S., Yalom I. D.: Psychoterapia grupowa. Krótki przewodnik dla terapeutów, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Yalom I. D.: „Dar terapii”. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich rodzin, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP 2003.

Yalom I., Leszcz M.: Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka, tłum. R.Andruszko, Kraków: Wyd. UJ 2006.

Published
2021-02-04
Section
Articles