The Functioning of the Family System and Students' Self-Image

  • Maria Chuchra The John Paul II Catholic University of Lublin
  • Bożena Śpila Medical University of Lublin
Keywords: psychotherapy; family; social resonance

Abstract

This study seeks to answer the following questions: what are the traits of a family system that are combined with the self-image that alcoholics' children have, or whether sex is a differentiating variable.

The main hypothesis assumes that there is a relationship between the functioning of a family and DDA students. 32 students (13 women and 17 men) have been examined, all of them participants of psychotherapy by means of D. Beckmann's and H.E. Richter's Giessen Test (GT) and Z. Gasia's Family Profile (Pol. PR).

The findings have shown the following: the more adaptive is a family system, the more mutual understanding and sense of functionality there is and the greater is the sense of social resonant in students. The more cohesive is the family, the more emotional openness and stability there are in men. The greater is family adaptation, the greater are the sense of social resonant and social opportunities in men. The greater is the mutual understanding and sense of family functionality, the greater is the sense of social resonant in men. The greater is the disorganisation of the family, the lesser is the sense of social resonant and social opportunities in men. In the case of women no correlation between the functioning of the family and self-image was found.

References

Bradshaw J.: Zrozumieć rodzinę, Warszawa 1994.

Brown S.: Leczenie alkoholików, Warszawa 1992.

Chuchra M., Konowałek A.: Percepcja siebie i rodziny u dorosłych dzieci alkoholików, „Roczniki Teologiczne” 52(2005), nr 10, s.169-182.

Gaś Z.: Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych, Warszawa 1994.

Hellsten T.: Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików, Łódź 2004.

Hurlock E. B.: Rozwój dziecka, Warszawa 1985.

Izdebska J.: Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku, Białystok 2000.

Jakubik A., Zegarowicz E.: Samoocena, poczucie kontroli i kontrola emocjonalna u dorastających córek mężczyzn uzależnionych od alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania” 1998, nr 1, s.73-81.

Januszewski A.: Test Giessen (GT). Wprowadzenie do polskiej adaptacji, Lublin 1992.

Kolnik M., Vojtko S.: Sytuacja współczesnej rodziny słowackiej. Kierunki i formy pomocy rodzinie, [w:] Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Gorbaniuk, Lublin 2007, s.71-76.

Konowałek A.: Obraz siebie i rodziny dorosłych dzieci alkoholików wświetle badań własnych Lublin 2004 (mps pracy magisterskiej – arch. KUL).

Kucińska M.: Podwójny obraz, „Świat Problemów” 5(1997), nr 10, s.17-20.

Kucińska M.: DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, [w:] Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O dorosłych dzieciach alkoholików, red. P. Żak, Kielce 2003, s.23-76.

Marczak H.: Dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, ich sytuacja psychiczna i formy pomocy, [w:] Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne, red. S. Kawula, H. Machel, Toruń 2000, s.137-141.

Ochmański M.: Nadużywanie alkoholu przez rodziców a sytuacja domowa i szkolna dzieci, Lublin 1993.

Ochmański M.: Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, Lublin 1997.

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki irozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku, PARPA – cyt. za: „Świat Problemów” 17(2009), nr 2, s. 6.

Ryś M.: Rodzina z problemem alkoholowym jako rodzina dysfunkcyjna, „Studia nad Rodziną” 1998, nr 2, s. 68-72.

Siek S.: Formowanie osobowości, Warszawa 1986.

Sobolewska Z.: Czy potrzebują terapii i jakiej?, „Świat Problemów” 5(1997), nr 10, s. 13-16.

Terlikowska J.: Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym, „Świat Problemów” 17(2009), nr 2, s. 5-7.

Voloshok O.: Aktualne problemy rodzin dysfunkcjonalnych na Ukrainie oraz istniejące formy wsparcia, [w:] Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Gorbaniuk, Lublin 2007, s. 77-89.

Wegscheider-Cruse S.: Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej, Warszawa 2000.

Widera-Wysoczańska A.: Pijany dom, czyli co dzieje się z dzieckiem alkoholika, [w:] Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O dorosłych dzieciach alkoholików, red. P. Żak, Kielce 2003, s. 9-21.

Witkowska E.: Alkoholizm, [w:] Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm. Problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko). Poradnik bibliograficzny, red. E. Zybert, Warszawa 1999, s.132-140.

Witkowski T.: Podręcznik do testu GT, Lublin 1992.

Witkowski T.: Obraz siebie u młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz sensoryczną, Warszawa 1996.

Woititz J. G.: Dorosłe dzieci alkoholików, Warszawa 1992.

Woititz J. G.: Lęk przed bliskością, Gdańsk 2002.

Published
2021-02-04
Section
Articles