Between the Right to a Reliable Judicial Process and the Principle of Trust in the Judgment of the Court of Justice of the European Union on the Exchange of Tax Information Under Directive 2011/16 / EU

Keywords: Exchange of tax information, right to fair trial, the foreseeable relevance, relevant person, fishing exhibition, identity of the person under examination or investigation, principle of confidence, principle of legal certainty

Abstract

The purpose of this study is to summarize the CJEU case law on tax information exchange under Directive 2011/16/EU. The article analyzes theses of three judgments of the CJEU concerning the right to a fair trial guaranteed by Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the prerequisites for the legality of the obligation to provide information transmitted by the tax authorities, in the context of the prohibition of so-called fishing exhibitions, i.e. collecting evidence without any suspicion. Despite a somewhat liberalised approach to the principle of confidence, the CJEU still gives it priority. In such a situation, the principle of legal certainty and the protection of fundamental rights require that the scope of the content of the information provided is limited to strict unlawful actions.

References

Drozdek Adam, Machalica-Drozdek Katarzyna, Zasada nadużycia prawa a oszustwo podatkowe VAT, „Białostockie Studia Prawnicze” 2019, nr 3, s. 99-112.

Filipczyk Hanna, Why is Tax Avoidance (Im)Moral? Ethics, Methaethics and Taxes, „Toruński Przegląd Podatkowy” 2015, s. 29-48.

Filipek Paweł, Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM., „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 2, s. 14-31.

Freedman Judith, Defining Taxpayer Responsibility: In Support of a General Anti-Avoidance Principle, „British Tax Review” 2004, nr 4, s. 332-357.

Knuutinen Reijo, Corporate Social Responsibility, Taxation and Aggressive Tax Planning, „Nordic Tax Journal” 2014, nr 5, s. 36-74.

Kostić Jelena, Tax Crimes in Italian Legislation, „Strani pravni život” 2016, nr 4, s. 135-154.

Kowalik-Bańczyk Krystyna, Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, Warszawa: Wolters Kluwer 2012.

Kurzac Małgorzata, Unikanie opodatkowania a uchylanie się od opodatkowania – o kryteriach rozróżniających, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2017, nr 105, s. 11-22.

Mariański Adam, Michalak Anna, Wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych. Analiza prawno-konstytucyjna, „Przegląd Podatkowy” 2000, nr 8, s. 30-39.

Nita Adam, Uchylanie się od opodatkowania jako zjawisko z zakresu prawa karnego i podatkowego, [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. 1, red. Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel, Warszawa: Wolters Kluwer 2012, s. 789-800.

Tridimas Takis, The General Principles of EC Law, Oxford: Oxford University Press 1999.

Turno Bartosz, Prawo odmowy przekazania informacji służącej wykryciu naruszenia reguł konkurencji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 3, s. 31-48.

Published
2022-12-30
Section
Articles: Law