Human – Child – Natural Person. Concepts Established in Civil Law or Needing Redefinition?

Keywords: human being, human death, deceased person, nasciturus, child

Abstract

At what point can we speak of the origins of a natural person – is this really the moment of birth and what does the end of the person’s existence mean – or should it be justified that this is the moment of death? Authors try to answer for two questions, which will require focusing attention on the definition of a human, child and finally also a natural person defined in Polish civil law. On the other hand, due to the fact that the concept of a natural person does not function only in the area of private law, the authors will also refer to the necessary extent to, inter alia, criminal and constitutional law, which is the intended action of the authors. It should be noted, however, that the basic scope analyzed is, however, private law.

References

Bączyk-Rozwadowska Kinga, Prokreacja medycznie wspomagana. Studium z dziedziny prawa, Toruń: TNOiK Dom Organizatora 2018.

Bieliński Arkadiusz Krzysztof, Pannert Maciej, Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe, Warszawa: C.H. Beck 2021.

Biesaga Tadeusz, Przysięga Hipokratesa a etyka medyczna, https://www.mp.pl/etyka/podstawy_etyki_lekarskiej/29283,przysiega-hipokratesa-a-etyka-medyczna.

Bosek Leszek Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2012.

Bosek Leszek, Szydło Marek, Komentarz do art. 31, [w:] Konstytucja RP, t. I: Komentarz. Art. 1-86, red. Marek Safjan, Leszek Bosek, Warszawa: C.H. Beck 2016, https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogizdkmjsha2tsmq.

Chudzińska Małgorzata, Grzanka-Tykwińska Anna, Dylematy prawne śmierci mózgowej, [w:] Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci mózgu, red. Władysław Sienkiewicz, Rafał Grabowski, Bydgoszcz: Dom Wydawniczy Margrafsen 2017.

Gałązka Małgorzata, Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.

Gałązka Małgorzata, Glosa do uchwały SN z dnia 26 października 2006 r., I KZP 18/06, „Przegląd Sądowy” 2(2008), s. 98-109.

Grad Paweł, Czy św. Tomasz z Akwinu potępiał aborcję?, http://christianitas.org/news/czy-sw-tomasz-z-akwinu-potepial-aborcje/.

Haberko Joanna, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, Warszawa: Wolters Kluwer 2010.

Harari Juwal Noach, Sapiens. Od zwierząt do bogów, Wydawnictwo Literackie 2022.

Harari Juwal Noach, Homo deus. Krótka historia jutra, Wydawnictwo Literackie 2018.

Jefimow Małgorzata, Puls życia 2: podręcznik biologii dla gimnazjum, Warszawa: Nowa Era 2015.

Jonas Hans, Gehirntod und menschliche Organbank: zur pragmatischen Umdefinierung des Todes, [w:] Technik und Ethik: zur Praxis des Prinzips Verantwortung, Franfurt am Main: Insel 1985, s. 219-241.

Kaczorowski Paweł, Carl Schmitt – eschatologia i polityka, https://teologiapolityczna.pl/pawel-kaczorowski-carl-schmitt-eschatologia-i-polityka?fbclid=IwAR0jCF-kzlptqVxMynvgr-6V7xgP6WUrYsHl8ehr-BWsUH9ApVDUP3P4HDc.

Klamycka Natalia, Stracił szansę na nagrodę Nobla, bo sprzeciwił się aborcji, https://www.zycierodzina.pl/stracil-szanse-na-nagrode-nobla-bo-sprzeciwil-sie-aborcji/.

Kloskowski Kazimierz, Bioetyczne aspekty inżynierii genetycznej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 1995.

Kulesza Ryszard, Kowalewski Krzysztof, Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 1. Zakres rozszerzony, Warszawa: Nowa Era 2013.

Lejeune Jerome, 21 myśli, https://www.kofc.org/pl/columbia/detail/21-thoughts.html.

Łukowska Anna Teresa, Filozoficzne i światopoglądowe podstawy sporu o klonowanie człowieka, „Medycyna Wieku Rozwojowego” 5(2001), supl. I do nr 1, s. 27-36.

Moll John, Za 30 lat ludzkość będzie używać ektogenezy, uważa futurolog, https://zmianyna ziemi.pl/wiadomosc/za-30-lat-ludzkosc-bedzie-uzywac-ektogenezy-uwaza-futurolog.

Morciniec Piotr, Legalny kanibalizm? [w:] Marian Machinek (red.), Śmierć i wiara w życie pośmiertne w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, Olsztyn: Wydawnictwo Hosianum 2003, s. 193-206.

Olszewski Artur Tomasz, Pojęcie życia człowieka jako przedmiotu ochrony w art. 160 k.k. Glosa do uchwały SN z dnia 26 października 2006 r., I KZP 18/06, „Państwo i Prawo” 5(2007), s. 140-144.

Pietrzak Helena, Curator ventris dla nasciturusa, „Studia nad Rodziną” 1-2(2011), nr 28-29, s. 145-165.

Potulski Jacek, Definicja pojęcia „człowiek” w rozumieniu prawa karnego materialnego. Glosa do uchwały SN z dnia 26 października 2006 r., I KZP 18/06, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 3(2007), s. 143-154.

Schwab Klaus, Czwarta rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Studio EMKA 2018.

Singer Peter, Etyka praktyczna, przeł. A. Sagan, Warszawa: Książka i Wiedza 2003.

Sobczak Krzysztof, Janaszczyk Agata, Kontrowersje wokół neurologicznego kryterium śmierci mózgu, „Forum Medycyny Rodzinnej” 6(2012), nr 4, s. 182-190.

Wielomski Adam, Kanibalizm i ludożerstwo w historii człowieka, https://www.youtube.com/watch?v=UQP6I1yAYVE 4:01.

Published
2022-12-30
Section
Articles: Law