Immediate Preparation for Marriage and Potection of the Good Reputation and Privacy of the Bethroted Under the Instruction of the Polish Bishops’ Conference of September 5, 1989

Keywords: marriage, sacrament of marriage, immediate preparation, rights of the betrothed, good reputation, privacy

Abstract

The right to protect one’s good reputation and privacy in the Catholic Church is guaranteed by statute to all the faithful. The exercise of these rights may, however, be restricted by ecclesiastical authority. Considering that about two hundred thousand persons participate in immediate preparation for marriage in Poland every year, the most essential element of which being “premarital enquiry”, the article analyzes the legal grounds for restricting the betrotheds’ right to protect their good reputation and privacy in the course of premarital enquiry. It also identifies persons competent to ask questions, and defines the subject-matter scope of such questions. The paper further addresses the issue of whether the right of pastors of souls to ask questions of the betrothed while drawing up minutes of the enquiry implies their obligation to provide answers.

References

Bañares Juan Ignacio: Marriage, [w:] Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, t. III/2, red. Á. Marzoa, J. Miras and R. Rodriguez-Ocańa, Montreal–Chicago: Wilson & Lafleur – Midwest Theological Forum 2004, s. 1031-1109.

Bartczak Adam: Przygotowanie do zawarcia małżeństwa w świetle przemówienia Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 2011 r., „Łódzkie Studia Teologiczne” 20(2011), nr 10, s. 25-31.

Calabrese Antonio: The Course of the Process, [w:] Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, t. IV/2, red. Á. Marzoa, J. Miras and R. Rodriguez-Ocańa, Montreal–Chicago: Wilson & Lafleur – Midwest Theological Forum 2004, s. 2006-2035.

Cenalmor Daniel: The Obligations and Rights of the Lay Members, [w:] Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, t. II/1, red. Á. Marzoa, J. Miras and R. Rodriguez-Ocańa, Montreal–Chicago: Wilson & Lafleur – Midwest Theological Forum 2004, s. 147-151.

Chiappetta Luigi: Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, t. 1-2, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna 2011.

Góralski Wojciech: Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2006.

Góralski Wojciech: Małżeństwo, [w:] P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz, Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, t. 3, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1986, s. 213-358.

Góralski Wojciech: Prawo do zawarcia małżeństwa. Perspektywa kanonisty, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2015, nr 4, s. 23-38.

Green Thomas J.: Penalties for Individual Delicts, [w:] New Commentary on the Code of Canon Law, red. J. P. Beal, J. A. Coriden, Th. J. Green, New York: Paulist Press 2000, s. 1574-1604.

Iglesias Altuna José María: Documentary Proof, [w:] Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, t. III/2, red. Á. Marzoa, J. Miras and R. Rodriguez-Ocańa, Montreal–Chicago: Wilson & Lafleur – Midwest Theological Forum 2004, s. 1221-1443.

Martín de Agar José T.: The Sacraments, [w:] Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, t. III/1, red. Á. Marzoa, J. Miras and R. Rodriguez-Ocańa, Montreal–Chicago: Wilson & Lafleur – Midwest Theological Forum 2004, s. 395-426.

Krukowski Józef: Prawa wiernych do dobrej opinii i do własnej intymności: komentarz do kan. 220 KPK z 1983 r., „Prawo Kanoniczne” 1996, nr 3/4, s. 227-236.

Krukowski Józef: Proces karny, [w:] G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego. Tom. V. Księga VII. Procesy, Poznań: Pallottinum 2007, s. 400-419.

McIntyres John P.: Statutes and Rules of Order, [w:] New Commentary on the Code of Canon Law, red. J. P. Beal, J. A. Coriden, T. J. Green, Mahwah: Paulist Press 2000, s. 138-153.

Reinhardt Heinrich J. F.: Volk Gottes: Die Christgläubigen, [w:] Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, t. 2, red. K. Lüdicke, Ludgerus Verlag, kan. 220.

Sobański Remigiusz: Statuty i przepisy porządkowe, [w:] J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, t. I, Poznań: Pallottinum 2003, s. 160-201.

Sobański Remigiusz: Ustawy Kościelne, [w:] J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, t. 1, Poznań: Pallottinum 2003, s. 54-78.

Stankiewicz Antoni: Instrukcja, [w:] Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas Connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2007, s. 11-34.

Syryjczyk Jerzy: Kanoniczne prawo karne. Część szczegółowa, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2003.

Sztychmiler Ryszard: Proces sporny, [w:] G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego. Tom. V. Księga VII. Procesy, Poznań: Pallottinum 2007, s. 123-315.

Wenz Wiesław: Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania. Studium Kanoniczno-Pastoralne, Wrocław: PWT Wrocław 2008.

Wenz Wiesław: Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania. Propozycje pism i formularzy, Wrocław: PWT Wrocław 2008.

Wzory pism i formularzy używanych w kancelarii parafialnej, zebrał i opracował Leszek Adamowicz, Lublin 2001.

Published
2022-08-04
Section
Articles: Canon Law