Matters of the State Railways in the Legal Practice of the General Counsel’s Office of the Republic of Poland in the Years 1919-1939

Keywords: The State Treasury, legal representation, legal protection of state property and public interests

Abstract

The General Counsel’s Office of the Republic of Poland came into existence by a decree of the Chief of State on 7th February, 1919. On July 31, 1919, the Parliament revoked the decree of the Chief of State and passed the appropriate bill. The General Counsel’s Office of the Republic of Poland protected the public and property interests of the Treasury and the Polish State Railways. The judicial replacement and legal opinion were provided in such matters as the interpretation of the law, the property, obligations and the protection of the public and property interests of Polish railways.

References

Sitek Bronisław Włodzimierz: Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa, Warszawa: Difin 2020.

Tkaczuk Marek: Sprawy międzynarodowe w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej RP w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – idee – prawo, red. Adam Lityński, Piotr Fiedorczyk, Białystok: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 2003, s. 557-559.

Tkaczuk Marek: Praktyka prawna Prokuratorii Generalnej w sprawach wynikających ze stosunków służbowych urzędników państwowych, [w:] Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne, red. Karol Dąbrowski, Sebastian Kwiecień, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 149-163.

Published
2021-07-30
Section
Articles: Law