Depressive Disorders as a Cause for Consensual Inability to Contract a Marriage

Keywords: the marriage, matrimonial consent, depresion, incapacity

Abstract

Taking up the issue of depresion as a cause for declaring a marriage null and voit, the author begins his reflections with a look at depressive episode. From the point of view of marriage validity, of special significance is also the analysis of depresion with very particular medical aspects. The cause of nullity of a marriage discussed here, in turn, requires a rather precise definition of depresion and the factors by which it may be triggered. The last part of the author’s reflections is devoted to the analysis of canon 1095 of the Code of Canon Law, especially to the definition of cases when this depresion is serious enough to exclude marriage validity.

References

Bless Henryk: Zarys psychiatrii duszpasterskiej, Warszawa: ATK 1980.

García Faílde Juan J.: Nuevo estudio sobre trastornos psíquicos y nulidad del matrimonio, Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca 2003.

Góralski Wojciech: Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2006.

Góralski Wojciech: Niezdolność do zawarcia małżeństwa według kan. 1095, nn. 1-3 kpk. Próba syntezy, „Prawo Kanoniczne” 39 (1996), pp. 25-42.

Góralski Wojciech, Dzierżon Ginter: Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2001.

Grzywa Anna: Oblicza psychozy, Lublin: Czelej 2005.

Hammen Constance: Depresja, trans. M. Trzebiatowska, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006.

Jaspers Karl: Psicopatologia generale, Roma 1988.

Kępiński Antoni: Melancholia, Warszawa: Wydawnictwo Literackie 1996.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, eds., trans. S. Pużyński, J. Wiórka, Kraków–Warszawa: Vesalius 2000.

La melanconia: ricerca dell’Università di Firenze sulla patologia dell’umore, eds. C. Faravelli, S. Pallanti, Bologna 1992.

Leszczyński Grzegorz: Psychoza maniakalno-depresyjna jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa (kan. 1095, 1° - 3° KPK), Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2009.

Liňán García Ángeles: La psicosis maníaco-depresiva y su incidencia en el consentimiento matrimonial, Malaga 2001.

Oksfordzki podręcznik psychiatrii, ed. A. Grzywa, Lublin: Czelej 2007.

Panizo Orallo Santiago: Falta de libertad interna, [in:] Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, ed. F.R. Aznar Gil, Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca 1986, p. 239-280.

Paździor Stanisław: Przyczyny poważnego braku rozeznania oceniającego w świetle kan. 1095 n. 2, Lublin: Polihymnia 2004.

Profita Michela: L’incidenza della depressione nelle cause canoniche di nullità del matrimonio: profili medico-legali e probatori, Roma: Lateran University Press 2006.

Psychiatria, Vol. I: Podstawy psychiatrii, eds. A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, Wrocław: PZWL 2002.

Psychiatria, Vol. II: Psychiatria kliniczna, eds. A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, Wrocław: PZWL 2002.

Pużyński Stanisław: Depresje i zaburzenia afektywne, wyd. II, Warszawa: PZWL 1999.

Rybakowski Janusz: Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej, Poznań: Temedia 2008.

Sarteschi Pietro, Maggini Carlo: Manuale di psychiatria, Abbiategrasso: Manduzzi 1989.

Stawniak Henryk: Uprawnienie – obowiązek zrodzenia i wychowania potomstwa w świetle kanonicznego prawa małżeńskiego, „Prawo Kanoniczne” 32 (1989), No. 3-4, pp. 125-142.

Sztychmiler Ryszard: Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983, Lublin: TN KUL 1993.

Zavalloni Roberto: La libertà personale. Psicologia della condotta umana, Milano: Vita e Pensiero 1973.

Zuanazzi Gianfrancesco: Psicologia e psychiatria nelle cause matrimoniali canoniche, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2006.

Published
2021-05-29
Section
Articles: Canon Law