The Conciliatory Procedure in the Fidic Conditions of Contract

Keywords: ADR, construction law

Abstract

The aim of the article is to present the procedure for amicable settlement of the dispute contained in the FIDIC Conditions of Contract, hereinafter FIDIC. Entrepreneurs in the construction industry more and more often see the positive aspects of using amicable dispute resolution methods, in particular the solutions contained in FIDIC. The regulations on amicable settlement contained in the FIDIC make it possible to minimize the potential damage that may arise in the event of a dispute arising during the implementation of a construction investment. It should be emphasized that FIDIC transparently determines the course of proceedings before the Contract Engineer or the Conciliation Committee, which allows the parties to take into account the time necessary to resolve a potential dispute. In addition, the professionalism of entities performing arbitration functions is a guarantee of reaching an agreement acceptable to all parties to the contract.

References

Baker Ellis, Mellors Ben, Chalmers Scott, Lavers Anthony: FIDIC Contracts: Law and Practice, London: Taylor & Francis Ltd. 2009.

Bałdyga Marcin: O Subklauzuli 20.1 Warunków Kontraktowych FIDIC, „Biuletyn Konsultant” 2013, nr 29, s. 11-13.

Brown Dan: Dispute Boards – A general introduction to a Promising concept, ,,Biuletyn Konsultant” 2010, nr 15, s. 33-35.

Bunni Nael: The FIDIC forms of Contract, Blackwell Publishing, Cornwall 2005.

Chan Edwin H.W., Chan Charles K.L., Hills Martyn J.: Construction Industry Adjudication. A Comparative Study of International Practice, Netherlands: Kluwer Law International 2005.

Kąkolecki Andrzej: Korzystajmy z arbitrażu, ,,Biuletyn Konsultant” 2015, nr 38, s. 3-4.

Leszko Monika: Zgłoszenie roszczeń – termin i skutki jego upływu. Rozważania na podstawie warunków kontraktowych FIDIC w wersji z 1999 oraz z 2017 roku, [w:] Nowe warunki kontraktowe FIDIC z 2017 roku z perspektywy polskiej, ,,DLA PIPER” 2018, s. 29-34.

Olszewski Adam: Kontraktowe procedury rozwiązywania sporów w umowach o roboty budowlane opartych na wzorcach umownych FIDIC – w świetle prawa polskiego, ,,Monitor Prawniczy” 18 (2010), nr 21, s. 1205-1208.

Pietkiewicz Paweł: Egzekwowalność decyzji Komisji rozjemczych w umowach FIDIC, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2010, nr 1, s. 85-91.

Pietkiewicz Paweł: Wykonalność decyzji Komisji rozjemczej w umowach, ,,Biuletyn Konsultant” 2010, nr 15, s. 26-29.

Snakowska-Estorninho Edyta: Skutki prawne decyzji wydanej przez Komisję Rozjemstwa w Sporach w kontraktach FIDIC, LEX nr 270762 [dostęp: 29.07.2020].

Sołtys Bogusław: Koszty postępowania arbitrażowego – wybrane zagadnienia na tle sporów dotyczących kontraktów FIDIC, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2014, nr 3, s. 37-45.

Stopa Ryszard: Legalne uwarunkowania rozjemstwa – prawne podstawy rozjemstwa, ,,Biuletyn Konsultant” 2010, nr 15, s. 22-24.

Szlęzak Andrzej: Dopuszczalność zastrzegania umownych terminów zawitych. Glosa do wyroku SN z dnia 23 marca 2017 r., V CSK 449/16. „Glosa”. Prawo gospodarcze w orzecznictwie i komentarzach 2018, nr 1(174), s. 21-26.

Vink Enrico: FIDIC and the use of Dispute. Adjudication Boards, ,,Biuletyn Konsultant” 2010, nr 15, s. 30-32.

Warunki Kontraktu na urządzenie i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę, wyd. angielsko-polskie, SIDiR 2000.

Wiktorowska Ewa: Zgodność warunków kontraktowych FIDIC z prawem polskim, ,,Biuletyn Konsultant” 2010, nr 15, s. 10-12.

Woźnicki Krzysztof: Rozjemstwo i arbitraż w sporach, ,,Biuletyn Konsultant” 2008, nr 4, s. 39-41.

Wysoczański Hubert: Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017.

Published
2021-05-29
Section
Articles: Law