The Use of Analogical Argument in Legal Discourse. Remarks on the Background of the Dispute on the Application of Article 745 of The Civil Procedure Code

Keywords: argument, analogy, reasoning by analogy, article 745 of the Polish Civil Code

Abstract

The aim of this article is to determine the specific features of argument from the similarity (analogy) in legal discourse. This is undertaken in regard to the dispute over application of article 745 of the Polish Civil Code to deciding on costs of proceedings to secure claims when: a) the plaintiff initiated the proceedings to secure claims on the grounds of order for payment; b) the measures for claim safeguarding were enforced by the judicial enforcement officer; and c) the defendant did not raise objections against the order for payment.

Author Biography

Tomasz Barszcz, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration

Dr Tomasz Barszcz – adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

References

Ajdukiewicz Kazimierz: Logika pragmatyczna, Warszawa: PWN 1974.

Barszcz Tomasz: Struktura argumentum a simili, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.

Biela Adam: Psychologiczne podstawy wnioskowania przez analogię, Warszawa: PWN 1981. Bocheński Józef: O Analogii, tłum. T. Baszniak, [w:] Józef Bocheński, Logika i filozofia. Wybór pism, red. J. Parys, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1993, s. 50-78.

Brożek Bartosz: Rationality and Discourse. Towards a normative model of applying law, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2007.

Chauvin Tatiana, Stawecki Tomasz, Winczorek Piotr: Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa: C.H. Beck 2018.

Jabłońska-Bonca Jolanta: Prawnik, a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa: LexisNexis 2002. Kalisz Anna, Leszczyński Leszek, Liżewski Bartosz: Wykładnia prawa. Model ogólny a perspektywa Europejskiej Konwencji praw człowieka i prawa Unii Europejskiej, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011.

Kamiński Stanisław: Czym są w filozofii i w logice tzw. pierwsze zasady? Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1963.

Krąpiec Mieczysław A.: Teoria analogii bytu, Lublin Redakcja Wydawnictw KUL 1993. Leszczyński Leszek: Zagadnienia teorii stosowania prawa, Kraków: Zakamycze 2004. Lewandowski Sławomir: Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej, Warszawa: LexisNexis 2013.

Marciszewski Witold: Sztuka rozumowania w świetle logiki. Warszawa: Aleph 1994. Maryniarczyk Andrzej: O przyczynach, partycypacji i analogii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2005.

Morawski Lech: Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora 2002.

Morawski Lech: Zasady wykładni prawa, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora 2010.

Nowacki Józef: Analogia legis, Warszawa: PWN 1966.

Salamucha Jan: Wykłady z logiki, [w:] Jan Salamucha, Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne, red. J. Jadacki, K. Świętorzecka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1997, s. 477-513.

Szymanek Krzysztof: Sztuka argumentacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.

Wojtysiak Jacek: Słownik wybranych terminów filozoficznych, [w:] Antoni Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007, s. 435.

Woźniak Zbigniew: Komentarz do art. 745, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, red. J. Gołaczyński, Warszawa: Wolters Kluwer 2012, s. 63-70.

Wronkowska Sławomira: Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań: „Ars boni et aequi” 2005.

Ziembiński Zygmunt: Logika praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.

Published
2020-07-07
Section
Articles: Law