Die Ökologie der heiligen Messe

  • Michał Wyrostkiewicz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: ekologia; liturgia; Msza Święta; natura; naturalne relacje

Abstrakt

Ekologia Mszy Świętej

Podjęcie badań dotyczących ekologii (ekologiczności) Mszy Świętej jest dla teologii kwestią aktualną i oryginalną. Oprócz pozytywnych przesłanek zachęcających do tego, aby się nią zająć, warto to uczynić także dlatego, aby nie dopuszczać do głosu „pseudoekologii Mszy świętej” (i innych rzeczywistości religijnych), które mogą się mnożyć w związku pontyfikatem obecnego papieża i chęcią wpisania się przez „teologizujących pseudoekologów” w nurt jego nauczania.

Początkiem poszukiwań dotyczących ekologii Mszy Świętej jest ujednoznacznienie kryterium ekologiczności. Najogólniej można spowiedzieć, że oznacza ona funkcjonowanie lub wykorzystywanie tej rzeczywistości w zgodzie z jej naturą. Ważne miejsce w budowaniu koncepcji ekologii Mszy Świętej zajmuje więc ukazanie jej tożsamości. Brak jednak odniesienia się do naturalnych relacji ze środowiskiem byłby wypaczeniem koncepcji ekologicznej. Aby zaś właściwie zrozumieć te relacje, należy ustalić, co wchodzi w skład środowiska naturalnego Mszy Świętej, a więc, co buduje jej naturalne otoczenie, od którego zależy zachowanie i jakość wspomnianej tożsamości.

Ekologia Mszy świętej nie jest prostym zwróceniem uwagi na wątki przyrodnicze znajdujące się w formularzu lub na związek Eucharystii ze światem przyrody. Stanowi koncepcję, która rozumiejąc tożsamość Mszy Świętej, wskazuje na to, od czego zależy jej utrzymanie w zmieniających się w sposób naturalny układach specyficznie rozumianego środowiska naturalnego.

Bibliografia

Beeby A., Brennan A.-M.: First Ecology. Oxford: Oxford University Press 20042.

Krebs Ch. J.: Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Übersetz. A. Kozakiewicz, M. Kozakiewicz, J. Szacki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1996.

Lisiecka H.: Ochrona środowiska, czy ekologia. In: Ochrona środowiska w filozofii i teologii. Hg. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski. Warszawa: Wydawnictwo ATK 1999 S. 260-264.

Mackenzie A., Ball A. S., Virdee S. R.: Ekologia. Übersetz. M. Kozakiewicz, A. Kozakiewicz, K. Dmowski. [Reihe: Krótkie wykłady]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2000.

Nagórny J.: Teologia ekologii. O prawdziwie chrześcijańskie spojrzenie na kwestie ekologiczne. W: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła s. 187-203.

Solomon E., Berg L., Martin D., Ville C. A.: Biologia. Übersetz. A. Borowska u. a. Warszawa: Multico 1996.

Ville C. A.: Biologia. Übersetz. T. Bilewicz-Pawińska u. a. Warszawa: PWRiL 19909.

Więckowski S.: Ekologia ogólna. Bydgoszcz: Branta 1998.

Wolpert L. u. a.: Principles of Development. Oxford: OUP 20032.

Wyrostkiewicz M.: Argumentacja ekologiczna w dyskusji dotyczącej moralnych aspektów działań genetycznych. In: Geny – wolność zapisana? Meandry współczesnej genetyki. Przesłanie moralne Kościoła. Hg. J. Nagórny, P. H. Kieniewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 S. 163-172.

Wyrostkiewicz M.: Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Wyrostkiewicz M.: Ekologiczny wymiar Eucharystii. Czy Eucharystia jest ekologiczna? In: Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym. Hg. H. Słotwińska. Lublin: Gaudium 2007 S. 259-306.

Wyrostkiewicz M.: Kwiaty i komputery. O przyrodzie i Internecie jako składnikach naturalnego środowiska ludzkiego. In: Znaki czasu – czas znaków. Tydzień Eklezjologiczny 2007. Hg. K. Mielcarek u. a. (Reihe: W trosce o Kościół. T. 9). Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 S. 111-123.

Wyrostkiewicz M.: Meandry ekologii. In: Odpowiedzialność za życie i stworzony świat. Hg. A. Żurek. (Reihe: Questiones ad disputandum 11). Tarnów: Biblos 2011 S. 23-31.

Wyrostkiewicz M.: Od ekologii do ekologii ludzkiej. In: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła. Hg. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Wydawnictwo KUL 2002 S. 87-104.

Wyrostkiewicz M.: Wojna a ekologia. In: Wojna sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. Hg. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 S. 255-275.

Zięba S.: Teologiczny wymiar kryzysu ekologicznego. In: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła S. 11-37.

Opublikowane
2021-01-30
Dział
Artykuły