Wielkopostne itinerarium chrzcielne w przepowiadaniu homilijnym

  • Stanisław Dyk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: Lekcjonarz; cykl liturgiczny A; Wielki Post; chrzest; przepowiadanie homilijne

Abstrakt

Wielkopostny cykl liturgiczny A ma charakter chrzcielny. Niedzielne czytania Lekcjonarza tego okresu zostały tak dobrane, aby stopniowo wprowadzać uczestników liturgii w zrozumienie i aktualizację różnych momentów i treści chrztu. Celebracje liturgiczne poszczególnych niedziel umożliwiają ponowne przeżycie i odnowienie różnych aspektów obrzędu chrztu. Celem przepowiadania homilijnego w tym okresie jest doprowadzenie wiernych do przyswojenia sobie rzeczywistości, którą otrzymali na chrzcie świętym oraz do podporządkowania swego życia chrzcielnej duchowości. W ten sposób będą oni mogli z całą świadomością i odpowiedzialnością odnowić przyrzeczenia chrzcielne podczas celebracji Wigilii Paschalnej.

Bibliografia

Alberta M.: Per una spiritualità dell’anno liturgico: dall’orazionale al lezionario. „Rivista liturgica” 73:1986 nr 4 s. 491-507.

AA.VV.: Cristo ieri, oggi, sempre. L’anno liturgico e la sua spiritualità. Bari 1979.

Bergamini A.: Chrystus świętem Kościoła. Rok liturgiczny. Historia, celebracja, teologia, duchowość, duszpasterstwo. Kraków 2003

Bergamini A.: Quaresima. W: Liturgia. A cura di D. Sartore, A.M. Triacca, C. Cibien. Milano 2001 s. 1575-1586.

Federici T.: La Bibbia diventa Lezionario. Storia e criteri attuali. W: Dall’esegesi all’ermeneutica attraverso la celebrazione. Bibbia e liturgia. T. 1. Ed. R. Cecolin. Padova 1991 s. 192-222.

Okure T.: Ewangelia według św. Jana. MKPS s. 1300-1359.

Sodi M.: Anno liturgico: tempi forti. W: Dizionario di Omiletica. A cura di M. Sodi – A.M. Triacca. Torino–Bergamo 1998 s. 51-59.

Opublikowane
2021-01-30
Dział
Artykuły