Rola XIX-wiecznych zmartwychwstańców w rodzącym się ruchu liturgicznym

  • Zbigniew Skóra
Słowa kluczowe: ruch liturgiczny; liturgia; „Tygodnik Kościelny”; zmartwychwstańcy; Józef Hube; Franciszek Gordon; Hieronim Kajsiewicz; Prosper Guèranger

Abstrakt

Brothers of the newly emerged Congregation of the Resurrection played a significant role in the development of the 19th century Liturgical Movement. Of great importance to its progression was the contribution of father Piotr Semenenko, Józef Hube, Wincenty Barzyński and Franciszek Gordon. They were far from being merely theorists of the new concepts of bringing the liturgy closer to the faithful, but they put their ideas into practice. They propagated the habit of frequent Eucharist celebration, were eager confessors, provided guidance for catechumens, and encouraged the laity to enter various religious associations. They spread care for the beauty of churches, and regular mystagogical sermons and catecheses became their distinctive characteristic. The notions of the Resurrectionists were recorded in their canon, which was unusual for other 19th century orders.

Brothers of the newly emerged Congregation of the Resurrection played a significant role in the development of the 19th century Liturgical Movement. Of great importance to its progression was the contribution of father Piotr Semenenko, Józef Hube, Wincenty Barzyński and Franciszek Gordon. They were far from being merely theorists of the new concepts of bringing the liturgy closer to the faithful, but they put their ideas into practice. They propagated the habit of frequent Eucharist celebration, were eager confessors, provided guidance for catechumens, and encouraged the laity to enter various religious associations. They spread care for the beauty of churches, and regular mystagogical sermons and catecheses became their distinctive characteristic. The notions of the Resurrectionists were recorded in their canon, which was unusual for other 19th century orders.

Bibliografia

Gordon F.: O ofierze Mszy św. Nauka wygłoszona w czwartą Niedzielę Wielkiego Postu w kościele św. Stanisława Kostki w Chicago, Ill., w r. 1892, Chicago 1892. Przedruk: „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 17-18:2011-2012 s. 29-35.

Hube J.: O częstej Komunii świętej. Kraków 2007.

Jełowicki A.: Listy duchowne. Wyd. II. Berlin 1877.

Koperek S.: Dom Prosper Guèranger, inspirator życia duchowego pierwszych zmartwychwstańców. „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 4-5:1999 s. 19-28.

Koperek S.: Liturgie wschodnie i ekumeniczne w działalności księży zmartwychwstańców. „Wiadomości Prowincji Polskiej Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa” 4:1990 s. 131-161.

Nadolski B.: Ruch liturgiczny. W: Tenże. Leksykon liturgii. Poznań 2006 s. 1320-1332.

Oury G.M.: Dom Guèranger. Moine au cœur de l’Église. Solesmes 2000.

Reguła Braci Zmartwychwstania P. N. Jezusa Chrystusa, 7 marca 1850 r. Tekst w: P. Smolikowski. Historya Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego podług źródeł rękopiśmiennych. T. 3. Kraków 1895 s. 342-417.

Skóra Z.: „Tygodnik Kościelny” ojca Kajsiewicza jako przejaw jego troski o pogłębienie wiary duchownych i świeckich. „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 17-18:2011-2012 s. 166-177.

Skóra Z.: Ruch liturgiczny – geneza i istota. „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 19:2013 s. 267-322.

Skóra Z.: Zmartwychwstańcy w nurcie ruchu liturgicznego w latach 1836-1891. Kraków 2012.

Opublikowane
2021-01-30
Dział
Artykuły