In the Face of the End of Europe We Know

Keywords: mass migrations, refuges, global mobility, push-pull agents, socio-cultural determinants of migration

Abstract

The paper aims at discussing the issue of mass migrations as the coefficient of European societies and civilization change. The papers draws upon the statistical data regarding global migration, in particular the inflows into Europe from the South. It focuses on the following issues: the volume of inflows into Europe; the push-pull agents; the socio-cultural determinants of migration; possible socio-cultural consequences of the mass immigration to Europe and its political context.

References

Barth, Frederik. „Grupy i granice etniczne: społeczna organizacja różnic kulturowych”. W: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. Marian Kempny i Ewa Nowicka, 348–377. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

Dacyl, Janina W. An emerging international temporary protection regime. W: Likeverdighet og utestengning — forskningsmessige utfordringer, red. John Ch. Knudsen. Sztokholm: Tema Nord, 1996.

Dzięgiel, Ewa. „Warunki funkcjonowania pracy polskojęzycznej na Ukrainie sowieckiej w latach 20. i 30. XX wieku”. W: Ewa Dzięgiel, Katarzyna Czarnecka, Dorota A. Kowalska, Lyudmyla Yanushevska, Polskojęzyczna prasa na Ukrainie sowieckiej w latach 1918-1939: przegląd tytułów i treści, 52-65. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2016.

Encyklika Sollicitudo rei socialis. W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2009.

Gogacz, Mieczysław. Szkice o kulturze. Warszawa-Struga: Wydawnictwo Michalineum, 1985.

Hansen, Miriam Bratu. „Masowe wytwarzanie doświadczenia zmysłowego. Klasyczne kino hollywoodzkie jako modernizm wernakularny”. Przeł. Łukasz Biskupski, Monika Murawska, Michał Pabiś, Justyna Stępień, Tomasz Sukiennik, Monika Żurawska. W: Rekonfiguracje modernizmu, red. Tomasz Majewski, 235-266. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Harris, Roger, i Jerzy Jarosław Smolicz. Australijczycy polskiego pochodzenia. Seria: Biblioteka Polonijna, t. 12. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.

Kieżun, Witold. Patologia transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2012.

Okólski, Marek, i Agnieszka Fihel. Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.

Okólski, Marek, i Agnieszka Radziwinowiczówna. „Współczesne migracje na świecie”. W: 25 wykładów o migracjach, red. Magdalena Lesińska i Marek Okólski, 101-127. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018.

Okólski, Marek. „Illegality of International Population Movements in Poland”. International Migration” 38 (2000), issue 3: 57-89.

Okólski, Marek. „Migration Pressures on Europe”. W: European Populations: Unity in Diversity, red. Dirk van de Kaa, Henri Leridon, Giuseppe Gesano i Marek Okólski. Dordrecht: Kluwer Academic Press, 1999.

Romaniszyn, Krystyna. „Migracje a zmiana celowa”. Studia Polonijne 40 (2019): 5–32.

Romaniszyn, Krystyna. „Migracje polityczno-ekonomiczne jako fenomen współczesności”. W: Migracje polityczne XX wieku, red. Jan E. Zamojski, 86-100. Seria: Migracje i społeczeństwo, t. 4, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2000.

Romaniszyn, Krystyna, „Odrodzenie rasizmu jako element przemian kulturowych implikowanych przez międzynarodowe migracje”, Studia Polonijne 23 (2002): 7–31.

Romaniszyn, Krystyna. „Polacy w Grecji. Cz. I: Współczesna masowa migracja zarobkowa z Polski do Grecji”. Studia Polonijne 16 (1994): 7–42.

Romaniszyn, Krystyna. „Światowe szlaki migracyjne: przemiany i kontynuacje”, w: Migracje 1945-1995, red. Jan E. Zamojski, 55-68. Seria: Migracje i społeczeństwo, t. 3. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 1999.

Romaniszyn, Krystyna. „The immigrant as a non-invented other”. Studia Polonijne 39 (2018): 5–26.

Sarah, Robert., i Nicolas Diat. Wieczór się zbliża i dzień już się chyli. Warszawa: Wydawnictwo SS. Loretanek, 2019.

Doleśniak-Harczuk, Olga. „Niechciane dziecko Willkommenskultur”. Nowe Państwo 2019, nr 2. Dostęp: 31.07.2020. https://www.panstwo.net/4785-niechciane-dziecko-willkommenskultur.

Frum, David. „How much immigration is too much?” The Altantic 2019, April issue. Dostęp: 31.07.2020. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2019/04/david-frum-how-much-immi gration-is-too-much/583252/.

Kurier Wnet, nr 63, wrzesień 2019, rubryka Telegraf. Dostęp: 31.07.2020. https://wnet.fm/issues/nr-63-wrzesien-2019/.

Pew Research Center. Dostęp: 04.11.2018. http//www.pewglobal.org/2018/03/22.

PP. „Migracyjny strach spadł na Lizbonę”. Gazeta Polska Codziennie z 14.12.2019. Dostęp: 31.07.2020. https:// gpcodziennie.pl/124020-migracyjnystrachspadlnalizbone.html.

„Słabnie fala nielegalnej imigracji”. Gazeta Polska Codziennie z 17.12.2019.

Wysocki, Konrad. „Europa u progu kolejnego kryzysu”. Gazeta Polska Codziennie z 9.10.2019. Dostęp: 31.07.2020. https://gpcodziennie.pl/121128-europa-uprogu-kolejnego-kryzysu.html.

Published
2020-10-21
Section
Articles