Discourse on the Multiculturalism of Lublin in the Local Press

Keywords: multiculturalism; local press; media discourse; multicultural Lublin

Abstract

The main purpose of the article is to examine the media discourse on multiculturalism in local media and the question whether the discourse contributes to qualitative, positive changes in the social, economic and environmental spheres and whether it shapes the societies based on fully democratic values. In particular, I am interested in two issues: language measures in creating a discourse on multiculturalism and thematic and meaning categories defining multiculturalism in Lublin. The research material consists of press articles of local titles: online editions of the dailies: Kurier Lubelski and Dziennik Wschodni and free Lublin weeklies: Nowy Tydzień and Nasze Miasto. In our own analyses they were used: content analysis and analysis of semantic fields.

References

Burnet, Jean. „Multiculturalism, Immigration and Racism”. Canadian Ethnic Studies 7, nr 1(1975): 35-39.

Burszta, Wojciech Józef. Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008.

Dyczewski, Leon. „Tożsamość w domowej wielokulturowości”. W Tożsamość w wielokulturowym kontekście, redakcja Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek, 275-283. Lublin–Warszawa: Centrum Europejskie Natolin–Wydawnictwo KUL, 2013.

Dyczewski, Leon. Kultura w całościowym planie rozwoju. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2011.

Dyczewski, Leon. „Dialog kultur w perspektywie europejskiej”. W Polskość i symbioza kultur w integrującej się Europie, redakcja Jerzy Damrosz, 7-21. Ciechanów: Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, 2000.

Dyczewski, Leon. „Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie”. Kultura i Społeczeństwo nr 1(2000): 27-42.

Eagleton, Terry. Iluzje postmodernizmu. Tłumaczył Piotr Rymarczyk. Warszawa: Wydawnictwo Spacja, 1998.

Fish, Stanley. „Boutique Multiculturalism, or Why Liberale Are Incapable of Thinking about Hale Speech”. Critical Inquiry 23, nr 2(1997): 378-395. http://www.jstor.org/stable/1343988 (dostęp: 10.09.2019).

Giddens, Anthony. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Glazer, Nathan. We Are All Multiculturalists Now. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1997.

Gruchoła, Małgorzata. „Kulturotwórcza rola mediów publicznych: upadek czy rozwój?”. W Współczesne media – kryzys w mediach? Tom 1, redakcja Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, 33-56. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012.

Golka, Marian. Socjologia kultury. Warszawa: Scholar, 2007.

Kolodii, Antonina. „The Idea and Diverse Reality of Multiculturalism: Are They Applicable to Newly Independent States?”. Political Studies, https://political-studies.com/?p=734&lang=en (dostęp: 10.09.2019).

Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press, 1995.

Labocha, Janina. Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008.

Lyotard, Jean-Francois. „Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?”. W Tenże, Postmoderne für Kinder. Briefwechsel aus den Jahren 1982-1985, 11-31. Wiedeń: Passagen Verlag, 1987.

Maćkiewicz, Jolanta. „Wyspa – językowy obraz wycinka rzeczywistości”. W Językowy obraz świata, redakcja Jerzy Bartmiński, 193-206. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1999.

Mamzer, Hanna. Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003.

Michalczyk, Stanisław. „Media lokalne w komunikacji społecznej. Aktualne potrzeby badawcze”. W Regionalne i lokalne media w społeczeństwie wielokulturowym, redakcja Joachim Glensk i Maria Kalczyńska, 15-25. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004.

Mikułowski-Pomorski, Jerzy. „Współczesny problem kulturowości i wielokulturowości w komunikowaniu”. W Multikulturalizm w sferze mediów, redakcja Magdalena Ratajczak, 13-42. Wrocław: Wydawnictwo UWr, 2007.

Mucha, Janusz. „Wielokulturowość etniczna i nieetniczna”. Sprawy Narodowościowe nr 14-15(1999): 41-51.

Pesic, Milica. „Rola mediów w informowaniu o różnorodności”. W Multikulturalizm w świecie mediów, redakcja Magdalena Ratajczak, 147-155. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

Rembierz, Marek. „Otwarcie edukacji międzykulturowej na krytyczną recepcję pedagogicznego przesłania religii w kontekście pluralizmu światopoglądowego”. Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła nr 3(142)(2018): 26-74.

Rembierz, Marek. „Edukacja międzykulturowa jako ćwiczenie duchowe. Pedagogika wymiany kształtowania kultury duchowej i rozumienia wartości ponadkulturowych w kontekście zróżnicowania religijnego i pluralizmu światopoglądowego”. Edukacja międzykulturowa nr 2(9) (2018): 90-130.

Robin, Regine. „Badanie pól semantycznych. Doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud”. W Język i społeczeństwo, redakcja Michał Głowiński, 252-281. Warszawa: Czytelnik, 1980.

Rogalska, Agnieszka. „Lokalna telewizja kablowa szansa otwierania się na wielokulturowość w dobie integracji europejskiej”. W Regionalne i lokalne media w społeczeństwie wielokulturowym, redakcja Joachim Glensk i Maria Kalczyńska, 135-149. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004.

Strategia rozwoju Lublina, http://strategia2020.lublin.eu/wp-content/uploads/2016/09/Strategia-Rozwoju-Lublina-na-lata-2013-2020-wyd.II_.pdf (dostęp: 25.11.2019).

Szulich-Kałuża, Justyna. Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

Śliz Anna i Marek Stanisław Szczepański. „Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival Caravan czy Wielokulturowe Street Party?” Studia Socjologiczne nr 4(2011): 7-25.

Welsch, Wolfgang. Nasza postmodernistyczna moderna. Tłumaczyli Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1998.

Published
2020-04-24
Section
Articles