Editor-in-Chief
Piotr PASTERCZYK, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Deputy Editor-in-Chief
Wanda BAJOR, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Secretary
Imelda CHŁODNA-BŁACH, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Redaktor ds. międzynarodowych
Wanda BAJOR, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Redaktor ds. recenzji
Imelda CHŁODNA-BŁACH, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Subject Editor - Theory of Culture
Wojciech DASZKIEWICZ, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Subiect Editor - Theory of Art
Anna KAWALEC, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Subiect Editor - Theory of Religion
Robert PTASZEK, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Subiect Editor - Antropology of Culture
Piotr PASTERCZYK, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland