The Conception of Natural Philosophy in the View of Tadeusz Wojciechowski: An Attempt at Reconstruction

  • Kamil Trombik Faculty of Philosophy at the Pontifical University of John Paul II in Krakow
Keywords: Tadeusz Wojciechowski; philosophy of nature; history of the philosophy of nature; method of the philosophy of nature; neoscholastic philosophy of nature

Abstract

This article tries to answer the question of the concept of natural philosophy in the view of Tadeusz Stanisław Wojciechowski (1917–2000), a professor of philosophy at the Pontifical Academy of Theology in Cracow. The article consists of an introduction, a biographical section, a chapter devoted to the analysis of the method of practicing the philosophy of nature by T. Wojciechowski, and finally it attempts to summarize and evaluate his attitude.

Preliminary analysis shows that the method of practicing the philosophy of nature by T. Wojciechowski was original, taking into account the historical context. This concept is located between traditional neo-scholastic answers and modern views in the theory of the philosophy of nature.

Author Biography

Kamil Trombik, Faculty of Philosophy at the Pontifical University of John Paul II in Krakow

PhD student

References

Heller, Michał. „Jak możliwa jest ‘filozofia w nauce’?”. Studia Philosophiae Christianae 22 (1986), nr 1: 7–19.
Heller, Michał, i Janusz Mączka. „Początki filozofii przyrody w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie”. Roczniki Filozoficzne 54 (2006), nr 2: 49–62.
Kubiś, Adam. „Ksiądz Profesor Tadeusz Stanisław Wojciechowski”. W: Czas – ewolucja – duch. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Wojciechowskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Red. Kazimierz Wolsza, 11–17. Opole: Wydział Teologiczny UO, 1997.
Makselon, Józef. „Tadeusz Wojciechowski”. W: Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Red. Stanisław Piech, 570–574. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna, 2000.
„‘Opowiadam się za teistyczną formą ewolucjonizmu’. Z ks. prof. Tadeuszem Wojciechowskim rozmawia ks. Kazimierz Wolsza”. W: Czas – ewolucja – duch. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Wojciechowskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Red. Kazimierz Wolsza, 53–62. Opole: Wydział Teologiczny UO, 1997.
Polak, Paweł. „Skąd wziął się krakowski styl uprawiania filozofii przyrody?”. W: Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie. Red. Stanisław Wszołek i Robert Janusz, 439-449. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.
Polak, Paweł. „U źródeł krakowskiej filozofii przyrody”. Studia z Filozofii Polskiej 6 (2011): 135–153.
Wais, Kazimierz. Kosmologia czyli filozofia przyrody. Część 1: Kosmologia ogólna. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1907.
Wojciechowski, Tadeusz. „Mono- czy poligeniczny początek życia”. Studia Philosophiae Christianae 30 (1994), nr 2: 273–285.
Wojciechowski, Tadeusz. „Powstanie, rozwój i zadania ewolucyjnej teorii poznania”. Analecta Cracoviensia 17 (1985): 125–142.
Wojciechowski, Tadeusz. [Rec.:] S. Mazierski, Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań/Warszawa/Lublin 1972, ss. 414. Studia Philosophiae Christianae 12 (1976), nr 1: 224-227.
Wojciechowski, Tadeusz. „Teilhardowska koncepcja transcendencji duszy i jej wpływ na chrześcijańską antropologię filozoficzną”. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 7 (1974): 215–264.
Wojciechowski, Tadeusz. Teoria hylemorfizmu w ujęciu autorów neoscholastycznych. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1967.
Wojciechowski, Tadeusz. „Teorie czasu scholastyczne a einsteinowska”. Collectanea Theologica 26 (1955), fasc. 4: 663–776.
Wojciechowski, Tadeusz. Wybrane zagadnienia z filozoficznej antropologii. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1985.
Wojciechowski, Tadeusz. Zarys filozofii przyrody ożywionej. Opole: Wydział Teologiczny UO, 1997.
Wojciechowski, Tadeusz. „Z problematyki stosunku teorii ewolucji do wiary”. Studia Philosophiae Christianae 23 (1987), nr 1: 169–198.
Wojciechowski, Tadeusz. „Z zagadnień manipulacji ludzkim mózgiem”. Roczniki Filozoficzne 31 (1987), z. 3: 21–44.
Wolsza, Kazimierz. „Człowiek wobec czasu i wieczności. Koncepcja Tadeusza S. Wojciechowskiego”. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 33 (2013): 7–21.
Wolsza, Kazimierz. „Filozofia chrześcijańska w perspektywie ewolucyjnej. Koncepcja ks. Tadeusza S. Wojciechowskiego (1917-2000)”. Studia z Filozofii Polskiej 3 (2008): 123–149.
Wolsza, Kazimierz. „Główne nurty twórczości filozoficznej ks. prof. Tadeusza St. Wojciechowskiego. W: Czas – ewolucja – duch. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Wojciechowskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Red. Kazimierz Wolsza, 25–51. Opole: Wydział Teologiczny UO, 1997.
Wolsza, Kazimierz. Przedmowa. W: T. Wojciechowski, Zarys filozofii przyrody ożywionej, 5–6. Opole: Wydział Teologiczny UO, 1997.
Published
2019-03-22
Section
Articles