Post-Christian Challenge to the Christian Ethics

Keywords: Christian ethics, post-Christianity

Abstract

In my article, I would like to answer the most important remarks and critiques to my book Christian Ethics for the Post-Christian Age], made in discussion by Adam Chmielewski, Jan Krokos, Krzysztof Stachewicz, and Marcin Zdrenka. I have divided my answers into five groups. First I deal with formal comments. Then I will move to more factual remarks, concerning the relationship between Christianity and post-Christianity, the postulate of making the three traditions of moral inquiry more consistent and the role of metaphors in philosophical writing. Finally, I dealt with the remaining significant critiques that did not relate to any of the above topics.

Author Biography

Sebastian Gałecki, Jan Długosz University in Częstochowa, Poland

Dr. habil. Sebastian Gałecki, Prof. at JDU — Jan Długosz University in Częstochowa (JDU), Faculty of Humanities, Department of Philosophy

References

Anzelm z Canterbury. 1992. Monologion. Proslogion. Tłum. T. Włodarczyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bartoś, Tadeusz. 2010. Koniec prawdy absolutnej. Tomasz z Akwinu w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: WAB.

Benedykt XVI. Posynodalna Adhortacja apostolska Verbum Domini o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, Rzym, 30 września 2010. La Santa Sede, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html. Dostęp 25.08.2022.

Chmielewski, Adam. 2022. „Etyka dla postchrześcijańskiego świata”. Roczniki Filozoficzne 70, nr 3: 413–429. W tym numerze RF. DOI: https://doi.org/10.18290/rf22703-18.

Finnis, John. 1998. Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory. New York: Oxford University Press.

Finnis, John, 2002. Prawo naturalne i uprawnienia naturalne. Tłum. Karolina Lossman. Warszawa: ABC.

Foot, Philippa. 1967. „The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect”. Oxford Review 5: 5–15.

Franciszek. Encyklika Fratelli tutti o braterstwie i przyjaźni społecznej, Rzym, 3 października 2020. La Santa Sede, https://www.vaticęan.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html. Dostęp 25.08.2022.

Gałecki, Sebastian. 2020. Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epoki. Kraków: Universitas.

Gałecki, Sebastian. 2016a. „Etyka chrześcijańska i jej rodzina”. W: Etyka chrześcijańska — między tradycją a współczesnością. Studia i szkice, red. Piotr Duchliński i Ewa Podrez, 93–123. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Gałecki, Sebastian. 2016b. „O możliwości istnienia filozofii chrześcijańskiej”. Ruch Filozoficzny 72, nr 3: 117–132

Gałecki, Sebastian. 2015. „Postchrześcijanstwo — idea i rzeczywistość”. Veritati et Caritati 4: 481–513.

Gałecki, Sebastian. 2017. „Warunki brzegowe etyki chrześcijańskiej”. Ruch Filozoficzny 73, nr 4: 113–130.

Kongregacja Nauki Wiary, Rescriptum ex Audientia SS.mi. Nuova redazione del n. 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica sulla pena di morte, Rzym, 1 sierpnia 2018. La Santa Sede, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180801_catechismo-penadimorte_pl.html. Dostęp 25.08.2022.

Krokos, Jan, „O etyce na czasy współczesne”, Roczniki Filozoficzne 70, nr 3: 441–447. W tym numerze RF. DOI: https://doi.org/10.18290/rf22703-20.

Lakatos, Imre. 1995. „Falsyfikacja a metodologia naukowych programów badawczych”. W: Imre Lakatos. Pisma z filozofii nauk empirycznych, red. i tłum. Wojciech Sady, 3–169. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

MacIntyre, Alasdair. 1996. Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności. Tłum. Adam Chmielewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nagel, Thomas. 1997, „Jak to jest być nietoperzem?”. W: Thomas Nagel. Pytania ostateczne. Tłum. Adam Romaniuk, 203–219. Warszawa: Aletheia.

Platon, Państwo. Prawa (VII ksiąg). 2001. Tłum. Władysław Witwicki. Kęty: Antyk.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz. U. z 2018 poz. 1668). Sejm RP. Kancelaria Sejmu. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf. Dostęp 25.08. 2022.

Stachewicz, Krzysztof, „Jaka etyka dla postchrześcijańskiego świata?”. Roczniki Filozoficzne 70, nr 3: 431–439. W tym numerze RF. DOI: https://doi.org/10.18290/rf22703-19.

Ślipko, Tadeusz. 2002. Zarys etyki ogólnej. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Tomasz z Akwinu. 1998. Kwestie dyskutowane o prawdzie. Tłum. Leszek Kuczyński, t. I. Kęty: Antyk.

Tomasz z Akwinu. 2014. Traktat o prawie. Summa teologii I-II, q. 90–97. Tłum. Włodzimierz Galewicz. Kęty: Antyk.

von Hildebrand, Dietrich. 2000. Koń trojanski w Mieście Boga. Przycyzny kryzysu w Kościele katolickim. Tłum. Jerzy Wocial. Warszawa; Fronda.

Zdrenka, Marcin T., „Kompasy, mapy i stare bukłaki: Kilka uwag o metaforze w narracji naukowej”. Roczniki Filozoficzne 70, nr 3: 439–463. W tym numerze RF. DOI: https://doi.org/10.18290/rf22703-21.

Published
2022-09-30
Section
Discussions